Asociaţia Divers

Promovează, începând din anul 2007, cunoaşterea şi respectarea diversităţii / alterităţii culturale, etnice, lingvistice, sociale, fizice, de gen, etc. în societate și militează pentru apărarea drepturilor omului, valorilor democratice, non-violenţei şi a cetăţeniei active.  Asociaţia depune eforturi în vederea realizării unei societăţi incluzive interculturale bazate pe respectarea valorilor comune ale Uniunii Europene şi valorificarea diversităţii existente în societate. 

Diverse Association (Asociatia Divers) promotes since 2007 knowledge, acknowledgement and respect of diversity (cultural, ethnic, social, linguistic, religious, gender, etc.) expressed by fair implementation of human rights, democratic values, equal opportunities, non-violence, all supported by active citizenship. We strive for an inclusive, intercultural society based on European values while preserving social and cultural diversity, as developed over centuries with a special focus on issues associated with Roma and their communities. 

Our Programs

In order to accomplish the above objectives our multicultural team and several Roma volunteers implement the following multi annual programs along other specific short term projects: 

1. Social Inclusion Center for Roma Persons carried out by Diverse Association as partner in the   “Creating and operating social assistance structures for inclusion on the labor market – Inclusion Center for Roma people” ESF funded project. The main goal of the project is to foster Roma person’s inclusion on the labor market and combat prejudices against Roma. We do this by informing, counseling and mediating workplaces and offering trainings, additionally promoting Roma cultural values.

2. The NGO Resource Center in Mures County provides information, counseling and advocacy for NGO’s and organizes annually the NGO Fair “Together for the community (in 2014 it will be the XIIth NGO Fair between 10-15 May”).The NGO Center works to create a professional network among NGO’s from Mures County, and facilitates the access of NGO’s from the county to national and international level networks. The NGO fair is one of the most important and by far the most visible, events organized by an NGO in our County. It is devised to be a meeting point where various organizations from various fields can meet and interact, present themselves and their yearly activities. 

3. “Diversity – another chance for the future" - National school contest and intercultural camps for pupils. The contest is running in partnership with the Youth, Sport, Education and Research Ministry and has the support of the Interethnic Relation Department of the Romanian Government. The 2014 (VIII-th) edition like the previous ones is a challenge for more than 1000 pupils from all over Romania in which they enter in ethnically and gender mixed teams of 5. There is a theoretical part of the contest that results in a test from extracurricular fields as civic education, history, traditions and customs of minorities in Romania, and a creative artistic part where as a team the pupils have to present a short  performance having as main theme how they perceive diversity in their community. The intercultural creation camp fosters understanding of diversity in a non-formal education setting where young people learn first of all intercultural communication skills while they participate in creative workshops. One of the results of this camp is the “Diversity” calendar. “

4. Info Diversity – online resource center on diversity issues that promotes the knowledge and correct information about the minorities living in Romania, it also acts like a database holding specific information about the minorities (currently the webpage is under reconstruction).

Programele Noastre

În acest sens echipa multiculturală formată din 6 persoane cu contract parțial de muncă și tineri voluntari romi ai Asociaţiei DIVERS derulează proiecte specifice cu durată determinată și următoarele programe multianuale:

1. Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Centru – Tîrgu-Mureș înființat în proiectul „Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, proiect cofinanțat din Fondul Social European. 

Programul urmărește facilitarea accesului pe piața muncii a persoanelor de etnie prin informare, consiliere și medierea locurilor d emuncă și eliminiraea prejudecăților față de romi prin promovarea culturii rome.

2. Centrl de Resurse ONG din județul Mureș oferă informații, consiliere și servicii de advocacy ONGurilor din județul Mureș și organizează anual Târgul Organizațiilor Neguvernamentale ”Împreună pentru Comunitate”, (în acest an în perioada 10-15 mai 2014 ediția XII.). Centrul de Resurse ONG care urmărește întărirea capacității organizaționale al ONGurilor din județul Mureș prin trimiterea de informații referitor la posibilități de finanțare de proiecte și noutăți legislative, respectiv consultanță în advocacy și managementul proiectelor. Centrul de Resurse ONG Mureș acordă aceste informații unui număr de peste 40 de ONGuri prin grupul de discuții cr_ong_mures@yahoogroups.com. Târgul ONG este unul din cele mai importante evenimente anuale publice şi de imagine ale sectorului ONG mureşean care doreşte să ofere un cadru adecvat prin care organizaţiile neguvernamentale din domenii foarte diferite de activitate pot să interacţioneze, o dată pe an, arătând comunităţii oferta de servicii sau alte tipuri de activităţi, respectiv atrăgând voluntari şi 2% din impozitul pe venit al membrilor comunităţii.

3.Concursul Naţional pentru Elevi „Diversitatea - O Şansă în plus pentru viitor”, 2014 ediția VIII derulat de către Asociația Divers în parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului având sprijinul Departamentului pentru Relații Interetnice al Guvernului. Concursul este o provocare adresată celor peste 1000 de elevi participanți din toată țara care sunt rugaţi să formeze echipe de câte 5 elevi formate din fete şi băieţi şi cel puţin un membru al echipei să aparţină unei alte etnii decât cea majoritară. Concurenţii parcurg o probă teoretică cu întrebări tip grilă din domeniile educaţiei civice şi istoria, tradiţiile şi obiceiurile minorităţilor naţionale, respectiv o probă creativ-artistică. Tabăra de creație interculturală „Diversitatea - O Şansă în plus pentru viitor”, care se derulează cu sprijinul Departamentului pentru Relații Interetnice la Sînvasii, județul Mureș promovează înțelegerea diversității într-un cadru educațional non formal unde tinerii învață în primul rând competențe de comunicare intercultural participând în workshopuri creative. Participanții sunt câștigătorii Concursului Național pentru Elevi „Diversitatea - O Şansă în plus pentru viitor”

4. Info Diversitate este un centru de resurse despre diversitate care promovează cunoașterea și înțelegerea diversității prin furnizarea de informații în special despre minoritățile naționale din România.