15.12.2017

ANUNȚ ANGAJARE

Angjator: Asociația Divers

Denumirea postului: Consilier vocaționalcod COR 242315

Tipul contractului: Contract individual de muncă pe perioadă determinată cu 8 ore pe zi

Locatia postului: Sîngeorgiu de Mureș

În cadrul proiectului: ”O șansă pentru fiecare în Sîngeorgiu de Mureș”, cod proiect 101818

 

Cerințe obligatorii:

Studii: studii superioare specifice

Experiența profesională: minim cinci ani experiență în muncă în domeniul social.

 

Alte cerințe:

 

 • abilităţi de comunicare excelente în limba română şi maghiară
 • familiarizat cu aplicarea bateriei de teste CAS++
 • cunostinte dovedite in domeniul psihologiei muncii, psihologia organizationala, consiliere si orientare profesionala
 • experienţă relevanta în domeniul serviciilor de integrare socio-profesionala
 • experienta in proiecte POSDRU constitutie un avantaj
 • abilitatea de a lucra în echipă și individual,
 • stabilitate emoţională şi toleranţă la situaţii de stres,
 • abilităţi de rezolvare a problemelor,
 • empatie şi responsabilitate socială,
 • respectarea disciplinei de muncă
 • respect faţă de oameni
 • responsabilitate pentru realizarea calitativă a atribuţiilor de funcţiei
 • tendinţă spre dezvoltare profesională continuă
 • utilizarea calculatorului, utilizare bună – Excel, Word.
 • Permis conducere auto constituie avantaj

 

Descrierea sarcinilor specifice postului:

 

Consilierul vocațional

- identifică aptitudinile, interesele, competenţele  beneficiarilor şi evaluează nivelul de dezvoltare vocaţional, prin proceduri metodologice specifice conform inventarelor aptitudinale, testelor şi instrumentelor specifice;

- elaborează profilul vocaţional în baza aptitudinilor, competenţelor, intereselor, caracteristicilorpsiho-fizice, performanţelor şi eşecurilor anterioare, rezultatelor obţinute la probele aplicate;

- identifică ruta de dezvoltare vocaţională, ţinând cont de aptitudini, motivaţie, nivel şcolar, sfera de interese, obiectivele stabilite pe termen scurt, mediu şi lung ale beneficiarului, dar şi de caracteristicile psiho-fizice şi contextul sociocultural;

- elaborează planul de inserţie profesională şi îl revizuieşte ori de câte ori este necesar împreună cu beneficiarul ţinând cont de competenţele dobândite, de capacităţile psiho-fizice, oferta şi opţiunile  privind  plasarea pe piaţa muncii şi de obiective personale ale beneficiarului pe termen scurt, mediu şi/sau lung .

 

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV/ Scrisoare de intenție la

office@divers.org.ro până la data de 22.12.2017.

​​​​​​​Informații suplimentare se pot obține la 0722-318605, persoană de contact Koreck Maria.