08.01.2013

ANUNT PENTRU ACHIZITIE ÎNCHIRIERE AUTOTURISM

ASOCIAȚIA DIVERS

Partener în implementarea proiectului “Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, POSDRU/96/6.2/S/62509, anunță lansarea  procedurii de achiziție închiriere autoturisme Cod CPV 34110000-1, necesare derularii proiectului “Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, în concordanță cu prevederile contractului de finanțare POSDRU/96/6.2/S/62509

Evaluarea contractului de achiziţie se realizează în conformitate cu regulile privind estimarea valorii contractelor de achiziţie publică prevăzută în instrucțiunea 26 din 31.08.2010, Anexa nr. 1 – studiu de piață, criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut.

Tipul contractului: contract de prestări servicii, durata 01.02.2013 – 31.08.2013.

Ofertele se pot trimite prin poștă sau depune direct la sediul Asociației Divers  - Secretariat, Tg-Mureș, str. Călărașilor, nr. 34/16 (sediu CISPER Centru).

Data limită de depunere/transmitere a ofertelor este: 21.01.2012 orele 12:00

Pentru informații suplimentare tel/fax 0265/311727, persoană de contact – Koreck Maria Magdalena, Președinte, e-mail office@divers.org.ro

Documentația pentru această achiziție se poate descărca aici

Fișiere: