11.01.2013

ANUNT ACHIZITIE SERVICII ÎNCHIRIERE APARATURĂ TEHNICĂ

ANUNŢ  DE PARTICIPARE

LA ACHIZIŢIE DIRECTĂ DE SERVICII

PENTRU PROIECTUL  ” Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune pentru persoanele de etnie romă

ID: 62509

1. ACHIZITOR: Asociaţia Divers, Str. Avram Iancu, nr. 29, cod. 540089, Tîrgu Mureş,  reprezentată legal de Preşedinte Koreck Maria Magdalena, telefon/fax : 0265 311 727, e-mail office@divers.org.ro

2. TIPUL ACHIZIŢIEI : SERVICII ÎNCHIRIERE APARATURĂ TEHNICĂ

3. PROCEDURA DE ACHIZIŢIE : conform Instrucțiunii 26: studiu de piață

4. OBIECTUL ACHIZIŢIEI :

NR. CRT.

OBIECTUL ACHIZIŢIEI

COD CPV

1.

SERVICII ÎNCHIRIERE APARATURĂ TEHNICĂ

 

30121400-7; 30141200-1; 30141200-1; 30213200-7; 30213200-7

5. TERMEN DE DEPUNERE A OFERTELOR23.01.2013, ora 13,00.

6. COMUNICAREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE se va face pe site-ul Asociației: www.divers.org.ro sau fax.

Informaţii  suplimentare se pot obţine de la Asociația Divers din Tîrgu Mureş, persoană de contact: Koreck Maria Magdalena – Director CISPER Centru - Telefon: 0722/318605, 0265/311727.

Director regional
Koreck Maria Magdalena

Fișiere: