09.07.2012

Anunț recrutare formatori


Anunț recrutare formatori

Asociaţia Pakiv România în calitate de beneficiar în cadrul proiectului „Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509, pentru implementarea cu succes a activităților proiectului anunță concurs în vederea selectării de formatori care vor susține programul de formare: Fotoreporter-Cameraman, organizat în cadrul proiectului mai sus menționat.

Descrierea generală a postului:

Vor fi recrutați 2 formatori care vor susține cursul de calificare în ocupația de Fotoreporter-Cameraman. Programul de calificare este de 1080 de ore din care 360 de ore pregătire teoretică și 720 de ore pregătire practică. Cursurile se vor desfășura în perioada septembrie 2012-martie 2013, în Târgu Mureș.

Responsabilități:

 • Susține cursurile de formare destinate cursanților în baza curriculei depuse de către Asociația Pakiv România la CNFPA și a cursului elaborat ;

 • Furnizarea de asistenţă cursanților, pe parcursul derulării activităților didactice teoretice și practice;

 • Realizarea de rapoarte privind activităţile realizate.

 

Cerințe specifice postului:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul comunicare -massmedia şi experienţă de lucru minim 5 ani;

 • Pregătire pedagogică specifică formării profesionale a adulților atestată cu diplomă de Formator sau formator de formatori;

 • Aptitudini tehnice: cunoștințe de utilizare PC (Word, Excel, Power Point, Internet Explorer), abilitate de a planifica si de a lucra în echipă;

 • Experienţă de lucru minim 5 ani;

 • Experienţă în domeniul comunicare - massmedia; Cunoştinţele/experienţa anterioară în comunități cu persoane de etnie romă/grupuri vulnerabile constituie avantaj.

Potențialii candidați sunt rugați să depună la dosar următoarele documente:

 • CV model Europass în limba română cu menționarea postului vizat;

 • Scrisoare de intenție;

 • Copie după diploma de licență;

 • Copie după diplomă de formator ;

 • Copie carte de identitate.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 16 iulie 2012, ora 16.00

Dosarele vor fi depuse, pentru evaluare în vederea selecției, la sediul Asociației Divers Târgu Mureș din Str. Călărașilor Nr. 34.

Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită vor fi luate în considerare în vederea etapelor următoare ale selectării.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta pe adresa de mail asociatia.divers@gmail.com sau la telefoanele 0265-311 727, 0722 318 605 sau 0745 277 214.

Asociația Pakiv România este un angajator care oferă egalitate de șanse.

Informaţii suplimentare:


Asociatia Divers

CISPER Tîrgu Mureş

Telefon: 0265 311727

Web: www.divers.org.ro

E-mail: office@divers.org.ro
Cârdei Elena

Responsabil evenimente şi conferinţe cu scop de informare

E-mail: divers@divers.org.ro 

Fișiere: