11.02.2013

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA ACHIZIŢIE DIRECTĂ DE SERVICII

ANUNŢ DE PARTICIPARE


LA ACHIZIŢIE DIRECTĂ DE SERVICII


PENTRU PROIECTUL ”Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune pentru persoanele de etnie romă” ID: 62509


1. ACHIZITOR: Asociaţia Divers, Str. Avram Iancu, nr. 29, cod. 540089, Tîrgu Mureş, reprezentată legal de Preşedinte Koreck Maria Magdalena, telefon/fax : 0265 311 727, e-mail office@divers.org.ro


2. TIPUL ACHIZIŢIEI: ACHIZIȚIONARE DE SERVICII


3. PROCEDURA DE ACHIZIŢIE: conform Instrucțiunii 65: achiziție directa


4. OBIECTUL ACHIZIŢIEI: SERVICII ÎNCHIRIERE REALIZARE FILM DOCUMENTAR

Nr.crt.

Descrierea serviciului

Cod CPV

1

Aparatură video și cinematografică

32321100-0

2

Producție de filme și de casete video publicitare, de propagandă și informare

92111200-4

3

Echipament de montaj video

32351100-9


5. TERMEN DE DEPUNERE A OFERTELOR: 11.03.2013, ora 13.00.


6. COMUNICAREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE se va face pe site-ul asociației:

www.divers.org.ro sau fax.


Informaţii suplimentare se pot obţine de la Asociația Divers din Tîrgu Mureş, persoană de contact: Koreck Maria Magdalena – Director CISPER Centru - Telefon: 0722/318605, 0265/311727

Director regional

Koreck Maria Magdalena