31.05.2013

Ziua Internationala a Copilului

Activitate culturală

-       1 iunie 2013 -

 

        Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Centru organizează, în data de 1 iunie 2013, începând cu orele 11.00, în incinta Grădinii Zoologice din Tîrgu Mureș și diferite obiective culturale din municipiu, o activitate culturală cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului pentru elevii de etnie romăde la Școala Generală Adămuș.

      Scopul activității culturale este cel de a oferi participanților, elevi de etnie romăde la Școala Generală Adămuș, experiența unei vizite în reședința de județ, localitate multiculturală. Elevii vor fi însoțiți de către tinerii voluntari romi care vor anima și jocurile de dezvoltare a personalității copiilor.

          Activitatea derulată prin Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Centru face parte din activitățile de promovare a culturii rome desfășurate în cadrul proiectului „Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.

 

Informații suplimentare pot fi obținute la:

Asociatia Divers                                                               Maria Koreck

CISPER Centru Tîrgu Mureş                                         Mobil: 0722-318605

Telefon/ Fax: 0265/311727                                             E-mail: office@divers.org.ro

Web: www.divers.org.ro