18.06.2013

Ziua Limbii Rromani.

Tîrgu Mureş, 14 iunie 2013
ACTIVITATE CULTURALĂ

18 iunie 2013

Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Centru organizează, în data de 18 iunie 2013, începând cu orele 14.00, la sediul CISPER Centru, Str. Călărașilor, Nr. 16, o activitate culturală cu ocazia Zilei Limbii Rromani.

În cadrul Unității Culturale va avea loc lansarea cărții ”Athinganoii de ieri ”Romii de azi””, autori Cinca Gheorghe și Raț Grigore.

Scopul activității culturale este acela de a promova limba rromani atât în rândul persoanelor de etnie romă, cât și în rândul majoritarilor.

Printre obiectivele activității se numără promovarea limbii rromani atât în rândul persoanelor de etnie romă, cât și în rândul majoritarilor, oferirea de informații și cunoștințe despre limba rromani, prezentarea unei noi cărți în limba rromani, promovarea serviciilor oferite de Centrul de Incluziune pentru Persoanele de Etnie Romă CISPER Centru - Tîrgu Mureș.

Activitatea derulată prin Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Centru face parte din activitățile de promovare a culturii rome desfășurate în cadrul proiectului „Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.

 

Informații suplimentare pot fi obținute la:

Koreck Maria

Asociatia Divers

Director CISPER Centru Tîrgu Mureş

Koreck Maria Magdalena

Telefon/ Fax: 0722/318605

Web: www.divers.org.ro

E-mail: office@divers.org.ro

Simionescu Monica

Responsabil științific

Telefon: 0265/311727

E-mail: asociatia.divers@gmail.com