22.01.2013

Comunicarea rezultatelor privind atribuirea contractului de achiziţii de servicii închiriere autoturism

Nr. 19/22.01.2013

Comunicarea  rezultatelor privind atribuirea contractului de achiziţii
de servicii închiriere autoturism


    În  urma constituirii comisiei  de evaluare a ofertelor pentru achiziţia de servicii închiriere autoturism, achiziţie ce s-a desfăşurat  în perioada 8.01.2013 – 28.01.2013, consemnată în procesul verbal nr. 18 din data de 22.01.2013,  în cadrul proiectului ” Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune pentru persoanele de etnie roma” ID: 62509, POSDRU/96/6.2/S/62509 din Fondul Social European şi fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, precum şi din fonduri proprii, cu  următoarea componenţă :

    1. Preşedinte:     Koreck Maria Magdalena
    2. Membru:   Gherman Diana
    3. Membru: Keresztes Katalin

A decis, în  conformitate cu Instructiunea 26/2010 privind atribuirea contractelor de achiziţie, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele finanțate prin FSE -POSDRU

OFERTANTUL CÂŞTIGĂTOR: Asociația Handicapaților FiziciDIRECTOR REGIONAL
Koreck Maria Magdalena