11.02.2013

Comunicarea rezultatelor privind atribuirea contractului de achiziţii de servicii realizare film documentar

Nr. 43/11.03.2013


Comunicarea rezultatelor privind atribuirea contractului de achiziţii

de servicii realizare film documentarÎn urma constituirii comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziţia de servicii realizare film documentar, achiziţie ce s-a desfăşurat în perioada 11.02.2013 – 13.03.2013, consemnată în procesul verbal nr. 42 din data de 11.03.2013, în cadrul proiectului ” Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune pentru persoanele de etnie roma” ID: 62509, POSDRU/96/6.2/S/62509 din Fondul Social European şi fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, precum şi din fonduri proprii, cu următoarea componenţă :


1. Preşedinte: Koreck Maria Magdalena

2. Membru: Gherman Diana

3. Membru: Keresztes Katalin


A decis, în conformitate cu Instructiunea 26/2010 privind atribuirea contractelor de achiziţie, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele finanțate prin FSE -POSDRU


OFERTANTUL CÂŞTIGĂTOR: SC REEA SRL
DIRECTOR REGIONAL

Koreck Maria Magdalena