28.01.2013

Comunicarea rezultatelor privind atribuirea contractului de achiziţii de servicii închiriere aparatură tehnică

Nr. 24/28.01.2013


Comunicarea rezultatelor privind atribuirea contractului de achiziţii

de servicii închiriere aparatură tehnicăÎn urma constituirii comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziţia de servicii închiriere aparatură tehnică, achiziţie ce s-a desfăşurat în perioada 11.01.2013 - 25.01.2013, consemnată în procesul verbal din data de 25.01.2013, în cadrul proiectului ” Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune pentru persoanele de etnie romă” ID: 62509, POSDRU/96/6.2/S/62509 din Fondul Social European şi fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, precum şi din fonduri proprii, cu următoarea componenţă :


1. Preşedinte: Koreck Maria Magdalena

2. Membru: Gherman Diana Mariana

3. Membru: Keresztes KatalinA decis, în conformitate cu Instructiunea 26/2010 privind atribuirea contractelor de achiziţie, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele finantate prin FSE -POSDRU


OFERTANTUL CÂŞTIGĂTOR: Konika Minolta Business Solutions Romania SRL
DIRECTOR REGIONAL

Koreck Maria Magdalena