15.07.2012

Anut inscriere curs lucrator social

Asociația Pakiv România prin CISPER Centru Tîrgu Mureș anunță în cadrul proiectului “Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă” – ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 6, Promovarea incluziunii sociale, beneficiar Asociația Pakiv România,

Organizeaza selecția cursanților pentru cursul de calificare lucrător social, COD COR 532908.

Diploma şi titlul obţinute:
Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei și Egalităţii de Şanse și Ministerul Educaţiei și Cercetării, purtând antetul CNFPA.

La înscriere se depune un dosar care va conține următoarele:
- CV Europass
- Cerere de înscriere
- Carte de identitate
- Diploma de studii (ultima şcoală absolvită)
- Certificat de naştere
- Certificat de căsătorie

Echipa Cisper Centru Tîrgu Mureș acordă consultanță în întocmirea dosarului prin Doda Ana Maria, reponsabil activități de consiliere, de sprijin și informare, tel. 0736644047, e-mail: dodanamaria@divers.org.ro

Click aici pentru mai multe informatii