10.09.2012

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA ACHIZIŢIE DIRECTĂ DE SERVICII

ANUNŢ  DE PARTICIPARELA ACHIZIŢIE DIRECTĂ DE SERVICII SERVICII ÎNCHIRIERE SPAȚIU COD CPV 70130000-1 detalii

Categorie stiri home

05.09.2012

Comunicarea rezultatelor privind atribuirea contractului de achiziţii de servicii de organizare evenimente

Comunicarea rezultatelor privind atribuirea contractului de achiziţii de servicii de organizare evenimente.detalii

Categorie stiri home

27.08.2012

Ziua mișcării romilor din românia

Primul act care se poate califica drept al unei mișcări este cel prin care romii 
s-au arătat  solidari cu actul unirii. La 27 aprilie 1919, o Adunare a reprezentanților țiganilor din România, întrunită la Târnaveni, salută decizia Marii Adunari Naționale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 de unire a Transilvaniei cu România. Romii își exprimau angajamentul față de noua patrie și speranța egalității în drepturi cu ceilalți cetațeni ai României.

detalii

Categorie stiri home

22.08.2012

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA ACHIZIŢIE DIRECTĂ DE SERVICII, SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA ACHIZIŢIE DIRECTĂ DE SERVICII, SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE COD CPV 79952100-3; 79951000-5detalii

Categorie stiri home

22.07.2012

Comunicarea rezultatelor privind atribuirea contractului de achiziţii de servicii închiriere sală

Comunicarea  rezultatelor privind atribuirea contractului de achiziţiide servicii închiriere salădetalii


15.07.2012

Anut inscriere curs lucrator social

Asociația Pakiv România prin CISPER Centru Tîrgu Mureș anunță în cadrul proiectului “Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă” – ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 6, Promovarea incluziunii sociale, beneficiar Asociația Pakiv România, Organizeaza selecția cursanților pentru cursul de calificare lucrător social, COD COR 532908.detalii

Categorie stiri home

09.07.2012

Anunț recrutare formatori


Anunț recrutare formatoriAsociaţia Pakiv România în calitate de beneficiar în cadrul proiectului „Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509, pentru implementarea cu succes a activităților proiectului anunță concurs în vederea selectării de formatori care vor susține programul de formare: Fotoreporter-Cameraman, organizat în cadrul proiectului mai sus menționat.Descrierea generală a postului: Vor fi recrutați 2 formatori care vor...detalii


Afișarea rezultatelor de la 43 până la 49</span> din 104</span>

« Prima

Precedenta

22-28

29-35

36-42

43-49

50-56

57-63

64-70

Următoarea

Ultima»