Alfabet

Litera
Explicatii pronuntie
 • a
  ca şi în alfabetul limbii române;
 • b
  ca şi în alfabetul limbii române;
 • c
  ca un ţ românesc;
 • d
  ca şi în alfabetul limbii române;
 • e
  ca şi în alfabetul limbii române;
 • f
  ca şi în alfabetul limbii române;
 • g
  ca şi în alfabetul limbii române;
 • h
  ca şi în alfabetul limbii române;
 • i
  ca şi în alfabetul limbii române;
 • k
  ca un c românesc;
 • l
  ca şi în alfabetul limbii române;
 • m
  ca şi în alfabetul limbii române;
 • n
  ca şi în alfabetul limbii române;
 • o
  ca şi în alfabetul limbii române;
 • p
  ca şi în alfabetul limbii române;
 • r
  ca şi în alfabetul limbii române;
 • s
  ca şi în alfabetul limbii române;
 • t
  ca şi în alfabetul limbii române;
 • u
  ca şi în alfabetul limbii române;
 • v
  ca şi în alfabetul limbii române;
 • z
  ca şi în alfabetul limbii române;
 • kh
  k  aspirat (urmat în pronunţie, fără pauză, de un h);
 • ph
  p aspirat (urmat în pronunţie, fără pauză, de un  h);
 • th
  t aspirat (urmat în pronunţie, fără pauză, de un  h);
 • rr
  ca un r românesc, dar vibrat şi nazalizat (întâlnit în dialectele spoitorilor şi căldărarilor, aproximat prin grupul consonantic  - nr - (uneori fiind peceput şi ca grupurile  -ndr -,  - ngr -);
 • w
  semiconsoana  -w -, percepută ca un u, apare în locul lui  -v - în poziţie finală, dar şi intervocalică: keraw (corect: kerav), gaw (corect: gav), thuwali (corect: thuvali);
 • x
  ca un h dur, pronunţat ca ch din limba germană;
 • j
  ca un i semivocalic (apare în diftongi, în poziţie iniţială sau finală, şi intervocalic în grupuri cu alte două vocale: jakh, phabaj, phabaja);
 • ś
  ca ş din limba română
 • ź
  ca j  românesc;
 • з
  ca  grupurile ge, gi  româneşti: зamutro "ginere" (în funcţie de dialect, se pronunţă şi ca un j românesc: зamutro [jamutro] "ginere");
 • ć
  ca grupurile ce, ci  din limba română;
 • ćh
  ca grupurile ce, ci din limba română, dar aspirate (urmate de h): ćhuri  "cuţit"  (în funcţie de dialect, se pronunţă şi  ca un ş românesc: ćhuri [şuri] "cuţit").
 • θ
  literă ce apare rar în postpoziţii de locativ şi de ablativ şi se echivalează, la singular, prin  t  din limba română. Dacă în faţa sa vedem litera  -n - (deci: -nθ-) sau, în vorbire, auzim înaintea sa sunetul [n], atunci se pronunţă ca d din limba română;
 • ç
  literă ce apare rar în postpoziţii de sociativ - instrumental (comitativ) şi se echivalează, la singular, prin s din limba română (La ciurari, se pronunţă, la  sociativ - instrumental, singular,  j (i semivocalic), iar la carpatici -h). Dacă în faţa sa vedem litera  -n - (deci: -nç -) sau auzim înainte sunetul [n], atunci se pronunţă ca ţ din limba română;
 • q
  literă ce apare rar în postpoziţii de genitiv şi de dativ şi se echivalează, la singular, prin c din limba română. Dacă în faţa sa vedem litera  -n - (deci: -nq -) sau auzim mai întâi sunetul [n], atunci se pronunţă ca g din limba română;
 • ke ki ge gi

La acestea se mai adaugă vocalele preiotate (diftongii: ă, ĕ, ĭ, ŏ, ŭ) care se citesc: ea, ie, ii, io, iu, ca în exemplele: boră, dĕs [dĭves], luludĭ,  parnŏl, terdŭvel (dialectal, în raport cu forma corectă terdŏvel "a opri; a înceta"). Foarte rar, în împrumuturi româneşti, ä se utilizează pentru a marca vocala ă din limba română, iar ca variantă fonetică (doar în cazul căldărarilor) ë notează un e obişnuit din celelalte dialecte rrome, perceput, de asemenea, ca un ă din limba română. Exemple: în primul caz päzil" a păzi" (în loc de cuvântul rrom arakhel "a găsi; a păzi"), iar în al doilea: arakhël (căld.) " a găsi; a păzi".