CURS FOTOREPORTER - CAMERAMAN

Asociația Pakiv România prin CISPER Centru Tîrgu Mureș anunță în cadrul proiectului Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă – ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 6, Promovarea incluziunii sociale, beneficiar Asociația Pakiv România,selecția cursanților pentru cursul gratuit de calificare Fotoreporter-Cameraman, COD COR 3471.3.6Descrierea şi scopul cursului:

Program de calificare cu un număr de 1080 de ore, din care 360 de ore pregătire teoretică și 720 de ore pregătire practică care se va derula în perioada septembrie 2012- martie 2013.Adresabilitate:

Cursul se adresează persoanelor absolvente de liceu, de etnie romă, șomere și acoperă tematica necesară pentru ocuparea unui post de fotoreporter -cameraman.Diploma şi titlul obţinute:

Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei și Egalităţii de Şanse și Ministerul Educaţiei și Cercetării, purtând antetul CNFPA.Înscrierile se fac până în data de 15 septembrie 2012 la sediul CISPER Centru Tîrgu-Mureș, Str. Călărașilor nr. 34, et. 1, ap. 16.La înscriere se depune un dosar care va conține următoarele:

- CV Europass

- Cerere de înscriere

- Carte de identitate

- Diploma de studii (ultima şcoală absolvită)

- Certificat de naştere

- Certificat de căsătorieEchipa Cisper Centru Tîrgu Mureș acordă consultanță în întocmirea dosarului prin Doda Ana Maria, reponsabil activități de consiliere, de sprijin și informare, tel. 0736644047, e-mail:dodanamaria@divers.org.ro

Informaţii suplimentare:

 

Asociatia Divers

CISPER Tîrgu Mureş

Telefon: 0265 311727

Web: www.divers.org.ro

E-mail: office@divers.org.ro

 

 

 

Cârdei Elena

Responsabil evenimente şi conferinţe cu scop de informare

E-mail: divers@divers.org.ro