Curs de calificare lucrator social

Asociația Pakiv România prin CISPER Centru Tîrgu Mureș anunță în cadrul proiectului “Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă” – ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 6, Promovarea incluziunii sociale, beneficiar Asociația Pakiv România, selecția cursanților pentru cursul de calificare lucrător social, COD COR532908.


Descrierea şi scopul cursului:
Program de calificare cu un număr de 720 de ore, din care 240 de ore pregătire teoretică și 480 de ore pregătire practică care se va derula în  perioada august – decembrie 2012.

Programa este structurată pe 3 module :
• Modulul I:   Competențe generale
• Modulul II:  Juridic-administrativ
• Modulul III: Identificare-monitorizare-evaluare


Lucrătorul social este o persoană care se ocupă cu îndrumarea, gestionarea dosarelor, reabilitarea tinerilor/ copiilor cu probleme instituţionalizaţi. Competențe generale: planificarea în timp a activităţilor specifice, comunicarea interpersonală, lucrul în echipă multidisciplinar, întocmirea dosarului de caz, elaborarea dosarului personalizat al copilului/ tânărului, prezentarea dosarului în faţa şefului de departament, îndrumarea socială şi juridică a familiei copilului, etc.

Adresabilitate:
Cursul se adresează persoanelor cu studii minim gimnaziale (absolvenţi VIII clase) de etnie romă șomere și acoperă tematica necesară, pentru ocuparea unui post de lucrător social.

Diploma şi titlul obţinute:
Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei și Egalităţii de Şanse și Ministerul Educaţiei și Cercetării, purtând antetul CNFPA.

Înscrierile se fac până în data de 28 iulie 2012 la sediul CISPER Centru Tîrgu-Mureș, Str. Călărașilor nr. 34, et. 1, ap. 16.


La înscriere se depune un dosar care va conține următoarele:
- CV Europass
- Cerere de înscriere
- Carte de identitate
- Diploma de studii (ultima şcoală absolvită)
- Certificat de naştere
- Certificat de căsătorie

Echipa Cisper Centru Tîrgu Mureș
acordă consultanță în întocmirea dosarului
prin Doda Ana Maria,
reponsabil activități de consiliere, de sprijin și informare,
 tel. 0736644047,
e-mail: dodanamaria@divers.org.ro 


Informaţii suplimentare:
Asociatia DiversCISPER Tîrgu Mureş
Telefon: 0265 311727
E-mail: office@divers.org.ro

Comunicat de presa inscriere lucratori sociali

Lansare Curs Lucrator Social

20 de cursanti de etnie roma au inceput cursul de calificare de Lucrator social  in data de 25 septembrie 2012 la Tirgu Mures.