Unitatea Culturală din Cardul CISPER CENTRU Tîrgu Mureș

 Scopul Unității Cultural din Cardul CISPER CENTRU Tîrgu Mureș:

Organizarea unor activități tematice specifice rome în cadrul căreia se prezintă elemente ale culturii rome prin organizarea unor proiecții de filme, seri de club pentru tineri, discuții podium cât și prelegeri cu invitați romi și majoritari despre teme actuale legate de viața romilor. 

Centrul Cultural dorește informarea și conștientizarea populației majoritare asupra valorilor rome și familiarizarea acestora cu o imagine corectă a romilor în produsele culturale majoritare și proprii. Acest program își propune să ajute la schimbarea imaginii majoritarilor despre minoritatea romă.

Obiectivele  Unității Cultural din Cardul CISPER CENTRU Tîrgu Mureș:

- Schimbarea imaginii minorității rome în viziunea majorității. 

- Valorificarea în mod corect a tradițiilor rome și înțelegerea acestora de majoritari.

- Creșterea încrederii romilor față de valoarea popriei culturi și conștientizarea acestei valori   

- Familiarizarea și apropierea populației majoritare de cultura și tradițiile rome.

- Crearea de posibilități de întâlnire și stabilire de relații personale între persoanele de etnie romă și majoritari pentru a transmite o imagine corectă a minorității rome către majoritari.

- Familiarizarea majorității cu o imagine corectă a romilor prin prezentarea de filme artistice și documentare care valorifică cultura și tradițiile romilor și prin organizarea de discuții podium sau prelegeri. 

- Promovarea serviciilor oferite de Centrele de Incluziune pentru Persoane de Etnie Romă.