Asociatia Divers starts a new project on countering hate speech

Asociatia Divers is a partner under a two-year project - Coalition of Positive Messengers to Counter Online Hate Speech, funded by the European Commission – Directorate-General Justice, which started on 1 October 2016 and will end on 30 September 2018.

The project is being implemented by a consortium of 8 organizations from 7 countries: Sofia Development Association (Bulgaria) – lead partner, Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM - IUL (Italy), the Languages Company (United Kingdom), Center for Peace (Croatia), People in Need (Czech Republic), Asociația Divers (Romania), Associazione FORMA.Azione (Italy), and Municipality of Agii Anargiri-Kamatero (Greece).

This project tackles the issue of hate speech - online hate speech in particular, targeted against migrants, refugees and asylum seekers in these 7 EU countries. The action addresses the need for more effective civil society response to online hate speech through sharing and disseminating best practices. The project focuses on 1) building multi-stakeholder coalitions for developing counter-narratives to denounce hate speech and negative representations of migrants and refugees, and 2) disseminating the positive messages through media literacy and public awareness campaign.

The main objective of the project is to strengthen the response of civil society at the national and EU level to online hate speech through active engagement of local communities in creating and sharing powerful counter-narratives against xenophobic discourse. The project also aims:

 • to compile and share best practices for countering the spread of online hate speech against migrants, refugees and minorities through awareness-raising campaigns;

 • to provide new data on the nature, scope and impact of online hate speech targeting migrants and refugees, in order to aid national and EU authorities to develop more effective integration and anti-discrimination policies;

 • to foster shared understanding and communication between the communities most vulnerable to hate speech and mainstream society in Europe;

 • to educate and train the target groups about hate speech, media literacy, creation and dissemination of web content.

The main project activities include:

 • conducting country assessments and cross-country comparison of practices to counter online hate speech;

 • conducting media content analysis in each country and cross-country comparison to analyze the spread of online hate speech against migrants and refugees;

 • creation of national coalitions from state and non-state actors to counter online hate speech;

 • training events with target groups;

 • development of training modules and sharing of practices among partners;

 • national public campaigns for positive messages and awareness raising on hate speech in each country;

 • creation of website and interactive platform with resources on hate speech;

 • final international conference.

 •  

Asociația Divers începe un nou proiect privind combaterea discursului de ură

Asociația Divers este partener într-un proiect de doi ani, intitulat „Coaliția de mesageri pozitivi pentru a combate discursul de ură în mediul online”, finanțat de Comisia Europeană – Directoratul General pentru Justiție, care a început la 01 octombrie 2016 și se va încheia la 30 septembrie 2018.

Proiectul este implementat de un consorțiu alcătuit de 8 organizații din 7 țări: Sofia Development Association (Bulgaria) – partenerul principal, Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM - IUL (Italy), Compania Languages (United Kingdom), Center for Peace (Croatia), People in Need (Czech Republic), Asociația Divers (Romania), Associazione FORMA.Azione (Italy) și municipalitatea Agii Anargiri-Kamatero (Greece).

Acest proiect abordează problema discursului de ură, în special cel online, îndreptat către migranți, refugiați și solicitanții de azil în aceste șapte state membre ale UE. Acțiunea se adresează nevoii eficiente de reacție a societății civile la discursul de ură online, prin schimbul și diseminarea celor mai bune practici.

Proiectul se bazează pe 1), construirea de coaliții cu mai multe părți interesate pentru dezvoltarea unor narațiuni menite de a denunța discursul de ură și reprezentările negative ale migranților și refugiaților și 2) difuzarea mesajelor pozitive prin mass media și campanii de conștientizare publică.

Obiectivul principal al proiectului este de a consolida răspunsul societății civile la discursul de ură online la nivel national și european prin implicarea activă a comunităților locale în crearea și distribuirea unui conținut narativ puternic împotriva discursului xenofob. De asemenea, proiectul mai are următoarele scopuri:

 • elaborarea și distribuirea celor mai bune practici pentru combaterea răspândirii discursului de ură online împotriva migranților, refugiaților și minorităților, prin campanii de sensibilizare;

 • să furnizeze date noi cu privire la natura, scopul și impactul discursului de ură online asupra migranților și refugiaților, cu scopul de a ajuta autoritățile naționale și europene pentru dezvoltarea politicilor de integrare și combatere a discriminării într-un mod eficient;

 • promovarea înțelegerii comune și comunicării între cele mai vulnerabile comunități în fața discursului de ură și societatea europeană;

 • educarea și instruirea grupurilor țintă cu privire la discursul de ură, competențele media, crearea și diseminarea conținutului web.

 

Principalele activități ale proiectului includ:

 • efectuarea de evaluări naționale și studii comparative între țări cu privire la diferitele practici pentru a contracara discursul de ură online;

 • efectuarea de analize despre conținutul media în fiecare țară și studii comparative între țări pentru a analiza răspândirea discursului de ură online împotriva migranților și a refugiaților;

 • crearea de coaliții naționale formate din actori ai statului și nonstatali pentru combaterea discursului de ură online;

 • seminarii pentru grupurile țintă;

 • dezvoltarea unor module educative și schimburi de experiență între parteneri;

 • campanii naționale cu mesaje pozitive și de conștientizare asupra discursului de ură în fiecare țară;

 • crearea unei pagini web și a unei platforme cu resurse despre discursul de ură;

 • o conferință internațională de final.