Inspectoratele Şcolare Judeţene şi al Municipiului Bucureşti

În perioada februarie – 1 iunie 2014 se desfăşoară Concursul Naţional „Diversitatea - O Şansă în plus pentru viitor”, ediția a VIII-a, derulat de către Ministerul Educaţiei Naționale, în parteneriat cu Asociaţia “Divers”.

 

Având în vedere specificul intercultural al acestui concurs, fazele pe școală și la nivel de localitate sunt cele mai importante, ca mesaj imediat și impact real.

 

Pentru buna organizare a Concursului, Inspectoratele Şcolare vor promova concursul, inclusiv regulamentul concursului, atât prin rețeaua proprie de comunicare cu școlile (pagina de internet a ISJ-urilor, e-mailuri trimise la școli etc), cât și prin mass media locală, respectiv în cadrul ședințelor la care participă directorii școlilor și cadrele didactice.

 

Inspectoratele Școlare vor asigura cheltuielile de transport pentru echipa calificată (5 elevi concurenţi şi 1 însoţitor), în vederea participării la faza națională de la Slatina, din perioada 28.05-1.06.2014.

 

ISJ OLT - gazdă a fazei naționale - va asigura:

  • cheltuielile de masă şi cazare pentru participanţi și juriu (din fondurile alocate de MEN);

  • o sală de spectacol cu scenă, adecvată pentru proba artistică, cu minim 200 de locuri;

  • mediatizarea, în colaborare cu Asociaţia “Divers” , a evenimentului pe plan local, pentru a se facilita participarea comunităţii locale şi a presei;

  • întocmirea raportului împreună cu Asociaţia “Divers” , cu respectarea termenelor stabilite de organizatorii naționali.

 

Asociaţia “Divers” asigură:

  1. Logistica desfăşurării concursului (mediatizare, înscrieri şi centralizarea înscrierilor, consilierea îndrumătorilor de echipe, comunicarea cu coordonatorii judeţeni de la ISJ-uri, bibliografia concursului, întocmirea raportului final către MEN);

  2. Cheltuielile de cazare, masă, transport şi remunerarea persoanelor din partea Asociaţiei “Divers” implicate în organizare, de la faza finală naţională;

  3. Insigne pentru participanţi și mape de concurs la faza naţională, cât şi premii la faza naţională, constând în cărţi sau alte premii;

  4. Organizarea finalei naţionale de la Slatina cu sprijinul ISJ OLT și MEN.

 

 

Ministerul Educației Naționale va acorda diplomele şi premiile câștigătorilor de la faza națională, cât şi fondurile pentru cazare şi masă pentru toţi participanţii (virate la ISJ OLT).

 

Pentru o bună desfăşurarea a Concursului, ISJ-urile vor comunica, în permanenţă, cu reprezentantul Asociaţiei “Divers” , respectiv cu reprezentantul Direcţiei Generale Învăţământ în Limbile Minorităţilor.

 

Vă anexăm Regulamentul concursului.

 

 

Director general,

Szőcs Domokos

                                                     Director,

                                             Alexandru Szepesi

                                                                                                         Consilier pentru limba rromani și

                                                                                                   coordonatorul Concursului din partea MEN,

                                                                                                                   Gheorghe Sarău

 

REGULAMENT