REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfășurarea Concursului Naţional „Diversitatea - O Şansă în plus pentru viitor”

  1. Cadrul general

Concursul Naţional „Diversitatea - O Şansă în plus pentru viitor” are un specific intercultural şi, cu precădere, de masă, fazele pe școală și la nivel de localitate fiind cele mai importante, ca mesaj imediat și cu impact real.


  1. Organzatorii şi partenerii concursului

Concursul Naţional „Diversitatea - O Şansă în plus pentru viitor” este organizat de Ministerul Educaţiei Naționale (MEN), în parteneriat cu Asociaţia “Divers” din Târgu Mureş şi împreună cu inspectoratele şcolare şi cu unităţile de învăţământ.


  1. Obligaţii şi sarcini parteneriale:


Inspectoratele Şcolare promovează concursul, inclusiv regulamentul concursului, atât prin rețeaua proprie de comunicare cu școlile (pagina de internet a ISJ-urilor, e-mailuri trimise la școli etc), cât și prin mass media locală, respectiv în cadrul ședințelor la care participă directorii școlilor și cadrele didactice.

Inspectoratele Școlare vor asigura cheltuielile de transport, pentru echipa calificată (5 elevi concurenţi şi 1 însoţitor) în vederea participării la faza națională.

Inspectoratul Şcolar organizator al fazei naționale asigură:

- cheltuielile de masă şi cazare pentru participanţi (din fondurile alocate de MEN);

- o sală de spectacol cu scenă, adecvată pentru proba artistică, cu minim 200 de locuri;

- mediatizarea, în colaborare cu Asociaţia “Divers” , a evenimentului pe plan local, pentru a se facilita participarea comunităţii locale şi a presei;

- întocmirea raportului împreună cu Asociaţia “Divers” , cu respectarea termenelor stabilite de organizatorii naționali.


Asociaţia “Divers” asigură:

1. Logistica desfăşurării concursului (mediatizare, înscrieri şi centralizarea înscrierilor, consilierea îndrumătorilor de echipe, comunicarea cu coordonatorii judeţeni de la ISJ-uri, bibliografia concursului, întocmirea raportului final către MEN);

2. Cheltuielile de cazare, masă, transport şi remunerarea persoanelor din partea Asociaţiei “Divers” implicate în organizare, de la faza finală naţională;

3. Insigne pentru participanţi și mape de concurs la faza naţională, cât şi premii la faza naţională, constând în cărţi sau alte premii;

4. Organizarea finalei naţionale cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean - organizator și MEN.


Ministerul Educației Naționale va acorda diplomele şi premiile câștigătorilor la faza națională, cât şi fondurile pentru cazare şi masă pentru toţi participanţii (virate la Inspectoratului Şcolar Judeţean - organizator).


IV. Componenţa echipelor:

a) Se concurează pe categoria de vârstă10-16 ani.

b) Echipele sunt formate din câte cinci elevi,indiferent de forma de învăţământ, şi dintr-un îndrumătorartistic (cadru didactic, care poate intra, efectiv, în componenţa echipei artistice). Membrii echipei pot proveni de la diferite şcoli.

c) Fiecare echipă va avea în componenţă, în mod obligatoriu, fete şi băieţi.

d) Fiecare echipă trebuie să cuprindă elevi ce provin din rândul a cel puţin două etnii.

e) Echipele pot schimba componenţa pe parcursul concursului (de la faza locală până la cea naţională) până la doi membri, iar îndrumătorul artistic poate fi schimbat o singură dată.

f) La fiecare fază a concursului echipele vor avea componenţa conform punctelor b), c), d).

V. Etapele concursului:

  1. Etapa I (şcoală/ locală)

Concursul se va desfășura prin spectacole organizate fără jurizare, dar înregistrate video, la nivel de școală, apoi la nivel local (unde este cazul, adică, dacă există minim două unități școlare participante din localitate).

Vor participa echipe formate din câte 5 elevi conform descrierii de la capitolul IV al prezentului regulament. Faza pe școală și locală se vor organiza în cadrul unui eveniment cultural la care echipele concurente vor prezenta momentele creativ-artistice interculturale pregătite pentru concurs și le vor înregistra video, astfel încât să fie vizibilă producția de pe scenă, cât și spectatorii. Înregistrările video de la nivel școlar/local se vor trimite până în data de cel târziu 30 aprilie 2014 la Asociația “Divers” prin CD sau DVD la adresa: Str. Avram Iancu Nr. 29, cod: 540089 Târgu Mureș;

Jurizarea etapei I de concurs se va face până la 6 mai2014, iar comunicarea rezultatelor în 8 mai 2014.

b) Etapa a II-a (națională)

Se va organiza în perioada 28 mai - 1 iunie 2014 la Slatina și vor participa echipele care au fost selectate de juriu în 8 mai 2014.

 

VI. Perioada de desfăşurare a concursului:

Etapa I:

- Lansarea, promovarea și desfășurarea fazelor pe școală/ locală, cât şi înscrierile la faza națională a concursului: 1 februarie – 31 martie 2014.

- Trimiterea înregistrărilor video se va face până în data de cel târziu 30 aprilie 2014, pe adresa Asociația “Divers” prin CD sau DVD.

- Jurizarea: 6 mai 2014.

- Comunicarea rezultatelor finale de la etapa I (8 mai 2014);

Etapa a II-a:

- Faza finală, naţională: 28 mai -1 iunie 2014, Slatina

VII. Probele concursului:

A. Teorie – are loc la faza naţională

1. Istorie, cultură, tradiţii

2. Educaţie civică şi valori

Desfăşurarea probei:

Fiecare echipă va fi grupată în jurul unei mese, iar membrii vor răspunde împreună la întrebările unui test - grilă.

Bibliografia pentru punctele 1, 2 este publicată pe site-ul www.divers.org.ro, respectiv va fi trimisă prin mail coordonatorilor judeţeni desemnați de ISJ-uri, pentru a putea fi postată pe paginile web ale ISJ-urilor. La cerere, Asociaţia “Divers” va trimite îndrumătorilor bibliografia şi prin mail.

B. Creativ – Artistic – are loc în etapa I și la faza națională

  1. Proză (teatru, poezie etc.)

  2. Vocaţional (dans, muzică, proză etc.)

Desfăşurarea probei:

Echipele de la faza pe școală/ locală vor concura în cadrul unui eveniment cultural cu spectatori, la care vor prezenta momentele creativ-artistice pregătite pentru concurs și vor înregistra video evenimentul, în așa fel încât să se vadă integral producția scenică de maxim 10 minute și, de asemenea, să fie văzuți și spectatorii. Înregistrarea se trimite până cel târziu la data de 30 aprilie 2014, la Asociația “Divers” (str. Avram Iancu nr. 29, cod: 540089 Tîrgu Mureș, jud. Mureş).

O condiţie esenţială pentru această probă este aceea ca producţia artistică să oglindească interacţiunea dintre culturi şi nu să reproducă doar elemente separate ale fiecărei culturi.

Această probă necesită creativitate şi interacţiune din partea întregii echipe, pentru a se reflecta colaborarea membrilor acesteia.

În program trebuie inclusă, în mod obligatoriu, minim o limbă, alta decât limba română, care să fie limba unei minorităţi naţionale din România.

În cazul dansurilor, trebuie să participe toată echipa şi nu numai cei dintr-o anumită etnie (de exemplu, se poate începe un dans de către cei care îl cunosc bine şi, pe rând, li se vor alătura şi ceilalţi membri ai echipei. Similar, şi pentru probele interpretate vocal, este de dorit să se procedeze aşa).

Videoclipurile edițiilor trecute ale Concursului sunt postate pe pagina web a Asociaţiei “Divers” (www.divers.org.ro), pentru ca echipele care se înscriu la concurs să înţeleagă mai bine cerinţele.

Nu se vor reproduce programe/ secvențe de program din ediția anterioară. De asemenea, nu vor fi prezenți la faza pe școală/ locală și națională a concursului mai mult de 2 participanți de la ediția precedentă de la nivel național!

Se va avea grijă ca reprezentarea după gen să fie echilibrată (cel puțin două fete sau cel puțin doi băieți din cei cinci concurenți).

Se recomandă ca fondul muzical să fie produs de către concurenți într-o proporție de cel puțin 60%.

Nu se vor difuza și utiliza melodii ale căror texte transmit mesaje needucative ori agramate, de regulă vehiculate în manele (“așa e femeile”, „băiat deștept”, “banii, banii…” etc etc.), în niciuna din limbile utilizate (română, rromani, maghiară, turcă etc.). Nu se vor folosi cuvintele ”țigan” și alte derivate în prestațiile concurenților (excepție făcând opere literare consacrate) și nu se vor difuza melodii în textele cărora apare acest cuvânt.

Timpul maxim pentru prezentarea probei este de 10 minute.

Deciziile juriului nu pot fi contestate.

VIII. Juriul

Etapa I – Juriul la nivel național (care evaluează prestaţiile artistice trimise ca întregistrări video) este format din reprezentantul MEN, al Asociaţiei “Divers” și o persoană din sfera culturală.

Etapa a II-a

Faza națională - Juriu format din reprezentantul MEN, al Asociaţiei “Divers” , al organizatorului judeţean al fazei naționale și două persoane din sferă culturală/ cu expertiză culturală.

IX. Premii:

a) Fiecare participant (elev, îndrumător artistic, însoţitor) va primi câte o diplomă de participare din partea ISJ OLT şidin partea Asociației “Divers” (care va oferi şi o insignă).

b) Echipelecâştigătoare la faza naţională vor primi diplome și premii în bani din partea MEN,iar îndrumătorii artistici diplome.

c) Alte premii oferite de sponsori și /sau deISJ-uri pe toată perioada concursului.

Informaţii suplimentare, cât şi fişa de înscriere pot fi descărcate de pe pagina web a Asociaţiei “Divers” www.divers.org.rosau, la cerere, se pot trimite de către Asociaţia “Divers” .

Contactele Asociaţiei “Divers” sunt următoarele:

- pentru înscriere și informații generale office@divers.org.ro, fax: 0372-897268, persoană de contact: Koreck Maria.

X. Contestații

Deciziile Comisiei Centrale sunt definitive și nu pot fi contestate.

 

Consilier,

Gheorghe Sarău