REGULAMENTUL CONCURSULUI NAŢIONAL PENTRU ELEVI “Diversitatea – O șansă în plus pentru viitor”

I. Componenţa echipelor:

a) Se concurează pe categoria de vârstă10-16 ani.

b) Echipele sunt formate din câte cinci elevi, indiferent de forma de învăţământ, şi un îndrumător (cadru didactic). Membrii echipei pot proveni de la diferite şcoli.

c) Fiecare echipă va avea în componenţă, în mod obligatoriu, fete şi băieţi.

d) Fiecare echipă trebuie să cuprindă elevi ce vin din rândul a cel puţin două etnii.

e) Echipele pot schimba componenţa pe parcursul concursului (de la faza locală până la cea naţională) până la doi membri, iar îndrumătorul poate fi schimbat o singură dată.

f) La fiecare fază a concursului echipele vor avea componenţa conform punctelor b), c), d).

 

II. Etapele concursului:

  1. Etapa I

Concursul se va desfășura prin spectacole cu public organizate fără jurizare, dar înregistrate video, la nivel de școală, apoi la nivel local (unde este cazul, adică sunt minim două unități școlare participante din localitate!).

Vor participa echipe de câte 5 elevi formate conform descrierii de la punctul I al prezentului regulament. Faza pe școală și locală se va organiza până în 27 aprilie 2015, în cadrul unui eveniment cultural la care echipele concurente vor prezenta momentele creativ-artistice interculturale pregătite pentru concurs în fața unor spectatori din comunitatea locală și le vor înregistra video, astfel încât să fie vizibilă producția de pe scenă, cât și spectatorii. Înregistrările video de la nivel școlar/local se vor trimite însoțite de fișa de înscriere a echipei și Fila de calendar realizată de echipă până în data de cel târziu 6 mai 2015 la Asociația Divers prin CD sau DVD la adresa: Str. Avram Iancu Nr. 29, 540089 Tîrgu Mureș;

  • Jurizarei etapei I de concurs se va face până în data de 12 mai, iar comunicare rezultatelor în 15 mai 2015.

b) Etapa națională

  • Se va organiza în perioada 31 mai-3 iunie 2015 la Miercurea Ciuc și vor participa echipele selectate de juriu și comunicate în 15 mai 2015.

 

III. Perioada de desfăşurare a concursului:

Etapa I:

-Lansare, promovarea și desfășurarea fazelor pe școală/ locală, cât şi înscrierile la faza națională a concursului: 1 februarie – 27 aprilie 2015.

-Trimiterea înregistrărilor video se va face până în data de cel târziu 6 mai 2015, pe adresa Asociația Divers prin CD sau DVD.

-Jurizarea: 12 mai 2015.

-Comunicare rezultatelor de la etapa I (15 mai 2015);

- Faza finală, naţională: 31mai -3 iunie 2015, Miercurea Ciuc

IV. Probele concursului:

A.Teorie – are loc la faza națională

1. Istorie, cultură, tradiţii

2. Educaţie civică şi valori

Desfăşurarea probei:

Fiecare echipă va fi grupată în jurul unei mese, iar membrii vor răspunde împreună la întrebările unui test - grilă.

Bibliografia pentru punctele 1, 2 este publicată pe site-ul www.divers.org.ro, respectiv va fi trimisă prin mail coordonatorilor judeţeni desemnați de ISJ-uri, pentru a putea fi postată pe paginile web ale ISJ-urilor. La cerere, Asociaţia Divers va trimite îndrumătorilor bibliografia şi prin mail.

 

B. Creativ – Artistic

  1. Creație: desen, pictură, fotografie realizat de către echipă. Tema este realizarea unei file de calendar intercultural care reflectă cum vede echipa diversitatea culturală, etnică, tradițională, lingvistică, religioasă în general sau al comunității locale din care provine.

Fila de calendar va fi transmisă pe CD la adresa Asociației Divers împreună cu înregistrarea video și cu fișa de înscriere.Evaluarea ei se face în etapa națională I (12 mai 2015).

  1. Vocaţional (dans, muzică, proză etc.). A nu se aborda creații literare ale unei etnii ! Evaluarea prestației se face în etapa națională II (31 mai – 3 iunie 2015 la Miercurea Ciuc)

Desfăşurarea probei:

Echipele de la faza pe școală/locală vor concura în cadrul unui eveniment cultural cu spectatori, la care vor prezenta momentele creativ-artistice pregătite pentru concurs și vor înregistra video evenimentul, în așa fel încât să se vadă integral producția scenică de maxim 10 minute și, de asemenea, să fie văzuți și spectatorii. Înregistrarea se trimite până cel târziu la data de 6 mai 2015, la Asociația Divers (str. Avram Iancu nr. 29, 540089 Tîrgu Mureș) prin CD sau DVD.

Până la faza națională I nu se procedează la jurizări, chiar dacă, anterior, au loc competiții la nivel local sau județean cu prilejul unor acțiuni (8 Aprilie, de exemplu), la care iau parte mai multe ce urmează să se înscrie pentru competiția națională.

În urma jurizării de la etapa națională I (12-15 mai 2015) din fiecare județ pot fi confirmate 1- 2 echipe.

O condiţie esenţială pentru această probă este aceea ca producţia artistică să oglindească interacţiunea dintre culturi şi nu să reproducă doar elemente separate ale fiecărei culturi.

Această probă necesită creativitate şi interacţiune din partea întregii echipe, pentru a se reflecta colaborarea membrilor acesteia.

În program trebuie inclusă, în mod obligatoriu, minim o limbă, alta decât limba româna, care să fie limba unei minorităţi naţionale din România.

În cazul dansurilor, trebuie să participe toată echipa şi nu numai cei dintr-o anumită etnie (de exemplu, se poate începe un dans de către cei care îl cunosc bine şi, pe rând, li se vor alătura şi ceilalţi membri ai echipei. Similar, şi pentru probele interpretate vocal, este de dorit să se procedeze aşa).

Videoclipurile edițiilor trecute ale Concursului sunt postate pe pagina web a Asociaţiei Divers (www.divers.org.ro), pentru ca echipele care se înscriu la concurs să înţeleagă mai bine cerinţele.

Nu se vor reproduce programe/ secvențe de program din ediții anterioare. De asemenea, nu vor fi prezenți la faza pe școală/locală și națională a concursului mai mult de 2 participanți de la edițiile precedente de la nivel național!

Se va avea grijă ca reprezentarea după gen să fie echilibrată (cel puțin două fete sau cel puțin doi băieți din cei cinci concurenți).

Se recomandă ca fondul muzical să fie produs de către concurenți într-o proporție de cel puțin 60%.

Nu se vor difuza și utiliza melodii ale căror texte transmit mesaje needucative, stereotipe ori agramate, de regulă vehiculate în manele (“așa e femeile”, „băiat deștept”, “banii, banii…” etc etc.), în niciuna din limbile utilizate (română, rromani, turcă etc.). Nu se vor folosi cuvintele ”țigan” și alte derivate în prestațiile concurenților (excepție făcând opere literare consacrate) și nu se vor difuza melodii în textele cărora apare acest cuvânt.

Timpul maxim pentru prezentarea probei este de 10 minute.

Deciziile juriului nu pot fi contestate.

V. Juriul

La etapa / Faza națională I Juriu format la nivel național din reprezentantul MECS, al Asociaţiei Divers și o persoană din sfera culturală.

La etapa / Faza națională II - Juriu format din reprezentantul MECS, al Asociaţiei Divers, al organizatorului fazei naționale și două – trei persoane din sfera culturală / din învățământ cu activitate instructiv artistică, astfel încât să se manifeste și diversitatea etnică.

VI. Premii:

a) Fiecare participant va primi o diplomă de participare din partea ISJ Harghita – a Asociației Divers şi o insignă din partea MECS și Asociației Divers

b) Pentru elevii componenți ai echipelor câștigătoare la faza națională, pentru echipelecâştigătoare, cât și pentru instructorii echipelor câștigătoare MECS va acorda diplome și premii în bani (pentru elevi).

c) Alte premii oferite de sponsori și /sau deISJ-uri pe toată perioada concursului.

Informaţii suplimentare, cât şi fişa de înscriere pot fi descărcate de pe pagina web a Asociaţiei Divers www.divers.org.rosau, la cerere, se pot trimite de către Asociaţia Divers.

Contactele Asociaţiei Divers sunt următoarele:

- pentru înscriere și informații generale office@divers.org.ro, tel: 0265-311727, 0722-318605 persoană de contact: Koreck Maria.

Succes!