Regulament Concursul Naţional pentru elevi "Diversitatea - O Şansă în Plus pentru Viitor"

REGULAMENTUL CONCURSULUI NAŢIONAL PENTRU ELEVI “Diversitatea – O șansă în plus pentru viitor” Ediția XII, 2018

I. Componenţa echipelor:

a) Se concurează pe categoria de vârstă10-16 ani (excepție 17 ani împliniți maxim în zilele fazei finale).

b) Echipele sunt formate din câte șase componenți (5 elevi și un îndrumător indiferent de forma de învăţământ și un instructor – cadru didactic). Membrii echipei pot proveni de la diferite şcoli. Pentru fiecare echipă formată din 6 competitori este prevăzut un însoțitor (pentru recuzită, supraveghere copii, etc.)

c) Fiecare echipă va avea în componenţă, în mod obligatoriu, fete şi băieţi.

d) Fiecare echipă trebuie să cuprindă elevi ce vin din rândul a cel puţin două etnii.

e) Echipele pot schimba componenţa pe parcursul concursului (de la faza locală până la cea naţională) până la doi membri, iar îndrumătorul poate fi schimbat o singură dată.

f) La fiecare fază a concursului echipele vor avea componenţa conform punctelor a), b), c), d).

II. Etapele concursului:

  1. Etapa I

Concursul se va desfășura prin spectacole cu public (publicul nu poate fi format doar din colegi de clasă, evenimentul trebuie să fie minim un eveniment la nivel de școală, sau alt spectacol din comunitate) organizate fără jurizare, dar înregistrate video, la nivel de școală, apoi la nivel local (unde este cazul, adică sunt minim două unități școlare participante din localitate!). Producția scenică se va desfășura în maxim 10 minute!

Vor participa echipe de câte 5 elevi formate conform descrierii de la punctul I al prezentului regulament. Faza pe școală și locală se va organiza până în 25 aprilie 2018, în cadrul unui eveniment cultural la care echipele concurente vor prezenta momentele creativ-artistice interculturale pregătite pentru concurs în fața unor spectatori din comunitatea locală și le vor înregistra video, astfel încât să fie vizibilă producția de pe scenă, cât și spectatorii. Înregistrările video de la nivel școlar/local se vor trimite electronic, însoțite de fișa de înscriere a echipei, până în data de cel târziu 3 mai 2018 la Asociația Divers prin e-mail, Wetransfer, etc. la adresa office@divers.org.ro sau prin CD sau DVD la adresa: Str. Avram Iancu Nr. 29, 540089 Tîrgu Mureș;

  • Jurizarei etapei I de concurs se va face până între data de 4-12 mai, iar comunicare rezultatelor la inspectoratele școlare se va face în intervalul 12-15 mai 2018.
  • În urma jurizării din fiecare județ pot fi confirmate 1-3 echipe

b) Etapa II-a

  • Se va organiza în perioada 3-6 iunie 2018 la Măgurele, județul Ilfov și vor participa echipele selectate de juriu și comunicate în perioada 12-15 iunie 2018.

 Probele fazei finale:

A.Teorie – are loc la faza națională

1. Istorie, cultură, tradiţii

2. Educaţie civică şi valori

Desfăşurarea probei:

Fiecare echipă va fi grupată în jurul unei mese, iar membrii vor răspunde împreună la întrebările unui test - grilă.

Bibliografia pentru punctele 1, 2 este publicată pe site-ul www.divers.org.ro, respectiv va fi trimisă prin mail coordonatorilor judeţeni desemnați de ISJ-uri, pentru a putea fi postată pe paginile web ale ISJ-urilor. La cerere, Asociaţia Divers va trimite îndrumătorilor bibliografia şi prin mail.

B. Creativ – Artistic  (dans, muzică, proză etc.). Se vor prezenta producția scenică jurizată la faza premergătoare.  Nu vor fi abordate creații literare ale unei singure etnii!

O condiţie esenţială pentru această probă este aceea ca producţia artistică să oglindească interacţiunea dintre culturi şi nu să reproducă doar elemente separate ale fiecărei culturi și nu să reproducă doar elemente separate ale ficărei culturi.

Această probă necesită creativitate şi interacţiune din partea întregii echipe, pentru a se reflecta colaborarea membrilor acesteia.

În program trebuie inclusă, în mod obligatoriu, minim o limbă, alta decât limba română, care să fie limba unei minorităţi naţionale din România.

În cazul dansurilor, trebuie să participe toată echipa şi nu numai cei dintr-o anumită etnie (de exemplu, se poate începe un dans de către cei care îl cunosc bine şi, pe rând, li se vor alătura şi ceilalţi membri ai echipei. Similar, şi pentru probele interpretate vocal, este de dorit să se procedeze aşa).

Videoclipurile edițiilor trecute ale Concursului sunt postate pe pagina web a Asociaţiei Divers (www.divers.org.ro) și cea de Facebook, pentru ca echipele care se înscriu la concurs să înţeleagă mai bine cerinţele.

Nu se vor reproduce programe/ secvențe de program din ediții anterioare. De asemenea, nu vor fi prezenți la faza pe școală/locală și națională a concursului mai mult de 2 participanți de la edițiile precedente de la nivel național!

Se va avea grijă ca reprezentarea după gen să fie echilibrată (cel puțin două fete sau cel puțin doi băieți din cei cinci concurenți).

Se recomandă ca fondul muzical să fie produs de către concurenți într-o proporție de cel puțin 60%.

Nu se vor difuza și utiliza melodii ale căror texte transmit mesaje needucative, stereotipe ori agramate, de regulă vehiculate în manele (“așa e femeile”, „băiat deștept”, “banii, banii…” etc etc.), în niciuna din limbile utilizate (română, rromani, turcă etc.). Nu se vor folosi cuvintele ”țigan” și alte derivate în prestațiile concurenților (excepție făcând opere literare consacrate) și nu se vor difuza melodii în textele cărora apare acest cuvânt.

Timpul maxim pentru prezentarea probei este de 10 minute.

III. Juriul

La etapa I Juriu format la nivel național din reprezentantul MEN, al Asociaţiei Divers și o persoană din sfera culturală.

La etapa II - Juriu format din reprezentantul MEN, al Asociaţiei Divers, al organizatorului fazei naționale și două – trei persoane din sfera culturală / din învățământ cu activitate instructiv artistică, astfel încât să se manifeste și diversitatea etnică.

Membri juriului apreciază în secret, prestațiile artistice și teoretice, și pe baza rezultatelor, se stabilește și se afișează lista cu premiile și rezultatele obținute în ordinea descrescătoare a punctajelor echipajelor.

Eventualele contestații se vor depune în maximum o oră de la afișarea rezultatelor și vor fi soluționate în maximum o oră de la depunerea lor.

IV. Premii:

a) Fiecare participant va primi o diplomă de participare din partea ISJ Ilfovși a Asociației Divers şi o insignă din partea Asociației Divers

b) Pentru elevii componenți ai echipelor câștigătoare la faza națională, pentru echipelecâştigătoare, cât și pentru instructorii echipelor câștigătoare MEN va acorda diplome și premii în bani (pentru elevi).

c) Alte premii oferite de sponsori și /sau deISJ-uri pe toată perioada concursului.

Informaţii suplimentare, cât şi fişa de înscriere pot fi descărcate de pe pagina web a Asociaţiei Divers www.divers.org.rosau, la cerere, se pot trimite de către Asociaţia Divers.

Contactele Asociaţiei Divers sunt următoarele:

- pentru înscriere și informații generale office@divers.org.ro, tel: 0722-318605 persoană de contact: Koreck Maria.