Structura etnică a populației localității Sg. de Mureș (conf. recensământului din 2011): nr. total 9304 din care 3435 români, 4681 maghiari și 739 romi. În opinia asistentului social de la nivel local, a preoților și liderilor comunității, numărul real al populatiei de etnie roma este în jur de 1200 de persoane, deseori aceștia declarându-se a fi de altă naționalitate. Viața culturală a celor trei etnii deseori este organizată separat.

Discuțiile purtate cu reprezentanții Primăriei, liderii comunității și preoții din comună au evidentiat un grad ridicat de conștientizare a faptului că persoanele de etnie romă din comună se confruntă cu diverse nevoi, în special de natură socială, foarte grave, care îi separă de restul membrilor comunității. Totodată, există proiecte izolate care se derulează pentru a ameliora situația, însă acestea, în lipsa unei strategii sociale locale, nu dau rezultate sustenabile.

Remedierea situației cere măsuri care să faciliteze interacțiunea membrilor comunității și elaborarea unei strategii sociale locale (aceasta fiind problema centrala abordată de proiect), care să vizeze  îmbunătățirea situației românilor, maghiarilor și romilor din Sângeorgiu de Mureș. Pentru fundamentarea acestor măsuri, proiectul propune o serie de activități interculturale de educației non-formala  pentru copii și adulți, prin care membrii comunității vor avea prilejul sa interacționeze  și sa găseaca impreuna  soluții la nevoile identificate.

Beneficiarii proiectului:  min. 110 copii, 70 părinții, 74 tineri, 20 cadre didactice, 50 voluntari, 20 reprezentanți comunității. Grupul țintăcomunitatea multietnică din comună.

Durata proiectului: 24 luni (01.05.2014 – 30.04.2016).

Scopul proiectul finanţat din Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009 – 2014  este de a dezvolta relaţiile interetnice dintre populaţiei romă, română şi maghiară.

Activitățiile care se vor derula prin proiect:
 grădiniţa de vară
pregătirea copiilor pentru şcoală, dezvoltarea abilităţilor adecvate, motivarea copiilor în procesul de învăţare, pentru a fi disciplinaţi atenţi şi a respecta diferite norme de conduită.
 şcoală după şcoală
Programul şcoală după şcoală se va realiza prin activităţi de meditaţii şi de dezvoltare a personalităţii, pe parsursul a 3 ore zilnic.
 formarea cadrelor didactice
În cadrul a 10 wokshopuri, cadrele didactice vor participa  la un curs de formare în educaţie interculturală, acreditat de către Ministerul Muncii si Ministerul Educaţiei. Cursul se va axa pe formarea de competenţe sociale şi civice în răndul cadrelor didactice şi reprezentanţi ai ONG-urilor şi va fi susţinut de către un formator norvegian.
 dezvoltarea voluntariatului in Sângeorgiu de Mureş
Această activitate îşi propune profesionalizarea voluntariatului prin recrutarea şi formarea de voluntari de diferite etnii, care vor activa împreună în folosul comunităţii.
 Festival intercultural de tineret
10 echipe multiculturale de tineri vor ilustra cum percep ei diversitatea culturală locală, din perspectiva unui viitor bazat pe interculturalitate.
 Studiu de analiză socio-culturale a comunităţii cu recomandări
 Elaborarea strategiei rome locale
 Dezbatere publică a strategiei locale rome şi planului de acţiune
 Festival intercultural de tineret
 Concurs debate

 

Parteneri:

Prezentare proiect în limba maghiară AICI -Magyar nyelvű projekt bemutató ITT

Materiale publicate: