Comunicat de presă

Asociaţia Culturală Amphion anunţă finalizarea primului stagiul de practică interdisciplinară din cadrul proiectului „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”, implementat în parteneriat cu Asociaţia „Divers”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ID proiect: 109/2.1/G/82716.

Obiectivul general al proiectului este organizarea, pe parcursul a doi ani consecutivi, a două stagii de practică profesională, pentru câte 70 de studenţi / an, de la trei Universităţi mureşene: Universitatea de Arte din Tîrgu Mureş, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureş şi Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş.

În prezent, există în România mulţi tineri absolvenţi care nu sunt pregătiţi sau nu au experienţa necesară pentru a se integra pe piaţa muncii. Cei mai mulţi dintre aceştia sunt în domeniul artei, dreptului şi filologiei, deoarece dezinteresul de până acum al autorităţilor pentru acestea a dus la reducerea numărului de locuri de muncă pentru absolvenţi. Studenţii se confruntă frecvent cu probleme ca perioada de practică scurtă sau chiar inexistentă pe durata derulării studiilor universitare, până la lipsa locurilor de muncă.

Prin implementarea proiectului „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău” şi, implicit, prin finalizarea cu succes a acestui prim an de proiect, studenții din grupul ţintă vor fi pregătiţi şi specializaţi din punct de vedere profesional pentru integrarea în câmpul muncii.

În perioada decembrie 2012 – aprilie 2013, pe parcursul a 60 de ore de practică derulate în două etape, un număr de 70 de studenţi au parcurs mai module de pregătire practică specifice specializării lor. În prima etapă, ei și-au exersat competențele specifice în cadrul modulelor: Impresariat artistic, Organizare de evenimente şi Producţie multimedia (studenţii şi masteranzii de la specializarea „Teatrologie”), Redactarea materialelor de comunicare, Editare carte şi Concepere text ştiinţific (cei de la specializarea „Comunicare şi relaţii publice”), respectiv Înfiinţare şi funcţionare ONG, Protecţia juridică a dreptului de proprietate intelectuală şi Lobby şi advocacy (studenţii de la „Drept”).

Deși proveniţi de la 3 universităţi şi specializări diferite, studenții au lucrat împreună, în etapa a doua a stagiului de practică, pentru a forma 10 ONG-uri virtuale în care au exersat activitatea reală a unei organizaţii non-guvernamentale. Fiecare grupă (formată dintr-un student de la „Teatrologie”, trei studenţi de la „Comunicare şi relaţii publice” şi trei studenţi de la „Drept”) a lucrat sub îndrumarea unui tutore cu vastă experienţă, astfel încât studenţii au avut ocazia să îşi pună în valoare atât cunoştinţele teoretice dobândite pe băncile facultăţii, cât şi experienţa practică deja acumulată în prima etapă a stagiului de practică. Totodată, studenții practicanți au putut să își auto-testeze abilitățile de muncă și comunicare în echipă, fiind puși în fața unei situații identice cu cea din viața profesională reală, de a colabora cu colegi puțin sau deloc cunoscuți, pentru atingerea unor obiective comune. Nu în ultimul rând, studenții au avut posibilitatea să își clarifice viitoarele opțiuni de carieră, descoperindu-și talentele, abilitățile și vocația.

La sfârșitul celei de-a doua etape a stagiului de practică, cei 70 de studenți și-au prezentat rezultatele muncii în faţa colegilor și a tutorilor, dar şi a unui juriu de concurs, care a avut sarcina dificilă de a decide care dintre cele 10 grupe care și-au prezentat ONG-ul virtual este cea câştigătoare. Criteriile de jurizare au constat în: (1) Conţinutul şi aspectul materialelor realizate de „ONG-ul virtual”; (2) Impactul prezentării „ONG-ului virtual”; (3) Utilitatea socială şi şansele de reuşită în viaţa reală ale „ONG-ului virtual” realizat de fiecare grupă; (4) Ingeniozitatea şi originalitatea proiectului cultural propus de fiecare „ONG virtual”.

Cei 7 studenţi din grupa câștigătoare vor beneficia în luna iulie a acestui an de o excursie la un potenţial angajator de pe teritoriul Uniunii Europene.

 

Mugurel Gorea,

Specialist în relaţii publice, Asociaţia Culturală Amphion

 


Mai multe detalii şi informaţii suplimentare puteţi obţine de la:

Mugurel GOREA - Responsabil comunicare proiect, tel. 0729-988.806, e-mail: mugurgorea@gmail.com

Angela SĂPLĂCAN - Asistent manager, 0747-773299, e-mail: amphion2012@yahoo.com, office@amph.ro

Pentru mai multe informaţii despre programul de finanţare POSDRU 2007-2013, accesaţi site-ul www.fseromania.ro.


Practica interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău

Asociaţia Culturală „Amphion” Tîrgu Mureş, în parteneriat cu Asociaţia Divers Tîrgu Mureş, anunţă lansarea proiectului „Practica interdisciplinară  - o şansă pentru viitorul tău”, ID 109/2.1/G/82716, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, implementat în Regiunea Centru, judeţul Mureş.

Obiectivul general al proiectului îl constituie organizarea de către Asociaţia Culturală „Amphion”, pe parcursul a 2 ani consecutivi, a stagiilor de practică profesională pentru 140 studenţi de la Universităţile „Petru Maior”, „Dimitrie Cantemir” şi Universitatea de Artă Teatrală din Tîrgu Mureş.

În cadrul proiectului, studenţii mureşeni vor participa la activităţi specifice unei organizaţii culturale, sub îndrumarea unor tutori specializaţi şi cu experienţă în tot ceea ce ţine de înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unei organizaţii neguvernamentale. 

Comunicat de presă de lansare a proiectului

CURS PERSONAL BRANDING LA AMPHION
Anunt - Curs de Personal branding
Centru de Practică Interdisciplinară la Amphion
Comunicat de presă de finalizare a proiectului „Practica interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”
PRESS RELEASE JUNE 2014
INFORMARE DE PRESA 30 IUNIE 2014
Eveniment diseminare și dezbatere publică - 22 mai 2014
Îndrumar - ONG virtual
Îndrumare de practica pentru specializarea Drept
lndrumare de practica pentru specializarea Comunicare si relatii publice
Galerie foto - Eveniment diseminare și dezbatere publică
Comunicat de presă
Informare de presă
Viitori specialiști în comunicare, în vizite de studiu
Viitori juriști, în vizite de studiu
Comunicat de presa finalizare etapa I an II
Indrumare de practica pentru specializarea Teatrologie
Viitori teatrologi în vizite de studiu
Module de practică finalizate de viitorii teatrologi
Conferinta de presa proiect POSDRU 82716
Invitatie conferinta de presa proiect POSDRU 82716
Primele module - anul 2 de proiect
Comunicat de presă
Informare studenti - Al doilea stagiu de practica (2013-2014)
Demararea celui de-al doilea an al proiectului „Practica interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”
Informare de presă / Press Release
Comunicat de presă: Finalizarea primului stagiul de practică
Anunţ de lansare procedură de achiziţie ”Echipamente TIC”
Servicii de realizare și editare materiale multimedia
ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE, PROCEDURA DE CERCETARE A PIEŢEI „Servicii de restaurant şi de servire a mâncării în municipiul Tîrgu Mureş”
ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE, PROCEDURA DE CERCETARE A PIEŢEI „Servicii de consultanţă sanitară şi de siguranţă a muncii şi PSI”
INVITAŢIE LA CONFERINŢA DE PRESĂ
Informare studenti - Primul stagiu de practica (2012-2013)
„Practica interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”
Comunicat de presă - „Practica interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”
Servicii tipografice. Tipărire materiale publicitare şi de informare
Servicii de organizare evenimente în municipiul Tîrgu Mureş
Servicii de producţie materiale publicitare şi de informare
Servicii de expertiză contabilă
Servicii de audit
O săptămână de cultură