Luare de poziție față de situația tensionată din zona Strada Dealului

COMUNICAT

Asociația Divers își exprimă îngrijorarea privind situația tensionată creată în jurul intenției Primăriei Municipiului Tîrgu Mureș de a muta mai multe familii rome în zona străzilor Dealului și Sudului.

În cazul în care locuitorii zonei sunt realmente îngrijorați doar de soarta familiilor rome, este de salutat demersul acestora de a apăra drepturile unui grup de romi și sperăm că vor continua demersul și în cazul în care va trebui finanțată apărarea acestor drepturi individuale la o locuință decentă prin instanță. Din păcate, în momentul de față, declarațiile verbale ale semnatarilor petiției arată mai mult intoleranță față de romi, care probabil se datorează și sentimentului de lipsă a garantării securității acelora care locuiesc în zonă. Aceasta însă nu justifică intoleranța.

Asociația Divers va evalua situația în următoarele zile și va emite un raport în care va prezenta inclusiv recomandări. Dorim însă să atragem atenția factorilor de decizie că orice măsuri luate în probleme legate de romi, în momentul de față reprezintă potențiale surse de conflict. Din acest motiv, recomandăm din nou ca factorii de decizie să facă public strategia de scurtă, medie și lungă durată în ceea ce privește rezolvarea problemelor cu care se confruntă concitadinii noștri de etnie romă și să inițieze o consultare publică în această materie până ce se găsesc soluții, inclusiv de compromis acceptate sau refuzate în cunoștință de cauză de către cei care se consideră afectați.

Koreck Maria Kővári Roberta

Președinte Director CISPER