PROIECT ”Succes și independență”

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS).

 

Participanți:

Promotor de Proiect – Fundația Transilvană Alpha

Partener 1 – Asociația Divers

Partener 2 – Fundația Buckner

 

Perioada de derulare:

Martie 2015 - Aprilie 2016

 

Obiectivul proiectului:

Creșterea accesibilității la educație a tinerilor aflați în situații de risc inclusiv romi din localitățile Târgu Mureș și Târnăveni, prin organizarea a 2 Centre Comunitare de învățare pe tot parcursul vieții, în vederea facilitării dezvoltării personale integrate, prin activități de formare profesională, educație remedială de dezvoltare a competențelor și a deprinderilor de viață independentă , prin implicarea voluntarilor, părinților și aparținătorilor.

Obiective specific:

A.    Creșterea accesului la educație a tinerilor aflați în situații de risc prin înființarea  Centrelor Comunitare de Învățare pe tot parcursul vieții în vederea îmbunătațirii aptitudinilor și competențelor profesionale cerute pe piața muncii la 60 de tineri în situații de risc.  

B.    Îmbunătățirea calității muncii voluntarilor prin pregătirea, instruirea a 65 de voluntari

C.    Îmbunătățirea participării tinerilor la programe educaționale prin implicarea a 180 de tineri in activități remediale de Dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, și activități de timp liber

D.    Conștientizarea importanței educației printr-o campanie de informare, educație, privind antivictimizarea, delicvența juvenilă, cu titlul ''Siguranța elevului'' în 10 școli din Tg. Mureș și în 7 școli din Târnăveni, și analiza nevoilor copiilor și tinerilor din această zona prin realizarea unui studiu - Harta nevoilor copiilor și tinerilor din județul Mureș.

Buget PROIECT - 1.823.605,34 ron

 

Contribuție proprie – 10% din cost total, in activități de voluntariat și contribuție financiară

Activități:

A1. – Înființarea și funcționarea a 2 Centre Comunitare de învățare pe tot parcursul vieții, organizare de  activitati de formare profesională

A2. – Pregătirea /instruirea și coordonarea voluntarilor

A3. – Activități educative remediale, dezvoltarea deprinderilor de viata independenta și activități de timp liber

A4. – Tabără de vară

A5. – Consiliere, educație pentru părinți și aparținători

A6. – Campanie – ”Siguranța elevului” în 17 școli.

A7. - Studiu de cercetare - Harta nevoilor copiilor și tinerilor aflați în situații de risc din Județul Mureș 

Beneficiari:

-      Tineri care beneficiază direct de serviciile proiectului – 180, din care 60 vor beneficia de cursuri de formare profesională

-      Număr de părinţi/tutori ai copiilor şi/sau tinerilor aflaţi în situaţii de risc care nu beneficiau anterior de sprijin adecvat şi care primesc servicii specifice de suport (consiliere etc.) – 100

-      Număr de specialişti/profesionişti/ voluntari care furnizează servicii copiilor şi/sau tinerilor aparţinând grupurilor vulnerabile şi care au dobândit cunoştinte şi abilităţi specifice  - 65

 

Persoane de contact:

Fundația Transilvană Alpha – Coordonator Proiect – Banga Erzsébet, tel. 0728-928131

Fundația Transilvană Alpha – Specialist PR - Emil Sabău, tel. 0744-124779

Asociația Divers – Koreck Mária, tel. 0722-318605,

Fundația Buckner –Dragoș Dacian Moldovan, tel. 0722-403490

--

Koreck Maria

+40722-318605

TABARA DE VARA PENTRU TINERI AFLATI IN SITUATII DE RISC

GALERIA 1

GALERIA 2

GALERIA 3