BROȘURĂ DE CONȘTIENTIZARE ASUPRA IMPORTANȚEI OCUPĂRII-4

TÁJÉKOZTATÓ A FOGLALKOZTATÁSÉS A KÉPZÉSFONTOSSÁGÁRÓL

Un ghid util pentru toți cei interesați de educație interculturală, dedicată în special pentru cadre didactice care au în clasă și copiii de etnie romă. L aghid a contribuit éi asociația noastră prin capitolul intitulat Comunicarea dincolo de prejudecăți - doar un deziderat? scris de către Maria Koreck.

B elaborat de către UNICEF în cadrul
Ghid
campaniei de participare şcolară „Hai la Şcoală!“.
Coordonator din partea UNICEF: Luminiţa
Costache, Specialist Educaţie
Coordonator volum: Gheorghe Sarău
Autorii (în ordinea contribuţiilor):
Gheorghe Sarău, Ion Sandu, Ionel Cordovan,
Marius Căldăraru, Maria Koreck, Nicolae Iorga
Ilustraţii: Eugen Raportoru
Referent: Florin Fleican, inspector pentru
şcolarizare rromi în Direcţiei Minorităţi –
Ministerul Educaţiei Naţionale
Cuvânt înainte: Domokos Szőcs
Redactor: Gheorghe Sarău
Ilustraţii: pictorul rrom Eugen Raportoru