SUNAȚI ACUM
0265-311727

Cerere oferta servicii de promovare

Bună ziua,

Asociația Divers, CUI 22323401. Tel: +40-265-311727, E-mail: office@divers.org.ro, https://www.facebook.com/diverseMS/ în calitate de partener al Comunei Beica de Jos, județul Mureș, implementează proiectul AP 1.13 “Sate Sănătoase” finanţat prin programul ”Provocări în sănătatea publică la nivel european EEA Grants2014-2021”.


 

În cadrul acestui proiect avem nevoie să achiziţionăm următoarele:

Servicii de promovare


 

A) Procedura de atribuire aplicată: atribuire directă, conform Planului de achiziție, Anexa 5.5. și în baza prevederilor Ordinului nr. 1284/2016 al ministrului fondurilor europene pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

 1. Tipul contractului: Contract achizitii servicii

2) Denumirea contractului: Servicii de promovare

 1. Cod CPV 79342200-5 – Servicii de promovare

 2. Obiectul contractului/achiziției: Achizitie servicii promovare social media (promovare plătită pe Facebook)

 3. Durata contractului: Până la data de: 30.04.2024

 4. Valoare maximă estimată: Fara TVA: 4.158,07 RON Cu TVA: 4.948,10 RON

 5. Ofertele alternative: nu se admit.

 6. Data limită pentru depunerea ofertelor: 29.12.2023 orele 14:00, prin email la adresa office@divers.org.ro.

 7. Limba în care se va redacta oferta: limba română.

Garanțiile solicitate: nu se solicită garanție de participare/bună execuție.

 1. Toate facturile și plățile se vor efectua doar după furnizarea serviciilor în 30 de zile de la data recepției serviciilor, pe baza facturii fiscale și a procesului-verbal de recepție a acestora.

 2. Perioada de valabilitate a ofertelor: 4 luni.

 3. Informații suplimentare se pot obține de la: Asociația Divers, CUI 22323401. Tel: +40-265-311727, E-mail: office@divers.org.ro, Președinte Maria Koreck
   

B) Cerințe privind furnizorul de servicii

 1. Pentru persoanele juridice: Certificat de Înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului.
   

Având în vedere experiența dumneavoastră, vă solicităm să ne furnizați o ofertă de preț ținând cont de cerințele de mai sus.


 


 


 


 

Maria Koreck

Asociația Divers, Președinte

Published on
Wed, 12/27/2023 - 19:27