SUNAȚI ACUM
0265-311727

LEAD-online - Învață, Implică - te, Acționează: Instrumente digitale pentru a preveni discursul de ură din mediul online

Asociația „Divers” implementează un nou proiect destinat întăririi capacității copiilor, tinerilor, cadrelor didactice și jurnaliștilor de a recunoaște și de a contracara discursul de ură din mediul online. Proiectul „Învață, Implică-te, Acționează: Instrumente digitale pentru a preveni discursul de ură din mediul online” se desfășoară transfrontalier, în perioada martie 2022 – februarie 2024 în șase țări partenere, prin următoarele organizații - Assotsiatsia za razvitie na - Bulgaria, Forma.azione srl - Italia, Udruge centar za mir, Nenasilje i ljudska prava – Osijek - Croația, Future needs management consulting ltd - Cipru, Hellenic open University - Grecia, Zara - Zivilcourage und anti-rassismus arbeit - Austria și este finanțat prin programul CERV-2021-EQUAL al Uniunii Europene. Proiectul va împuternici tinerii, cadrele didactice, jurnaliștii și activiștii din rețelele sociale din 7 țări să devină agenți ai schimbăriiprin1) instruirea lor pentru casă recunoască discursurile de ură și formele subiacente de intoleranță, prejudecăți și discriminare, folosind o abordare bazată pe drepturi; 2)oferindu-le instrumente digitale inovatoare pentru a clasifica, decoda și contracara discursul urii online și 3) deschiderea spațiilor pentru discuții despre discursul urii online,promovarea unor atitudini și comportamente care respectă drepturile și valorile omului. Proiectul include cercetare empirică, co-crearea de instrumente online, instruire personală și online și activități de informare. Grupul țintă sunt tineri de 14-19 ani, educatori, jurnaliști, activiști în rețelele sociale, vloggeri; societatea civilă, furnizorii de servicii de internet. Prin intermediul instrumentelor de autoevaluare online Asociația Divers va produce împreună cu partenerii, ontologii de discurs instigator la ură, care vor fi folosite pentru a dezvolta și testa un joc online interactiv, Hate Out! Cu resurse în 7 limbi, inclusiv în limba română, pentru a identifica și contracara discursul urii online. De asemenea vor fi organizate o serie de evenimente (LEAD-OnlineTalks) și o campanie creativă online pentru a consolida conștientizarea efectelor înfricoșătoare ale discursului instigator la ură în societate. La Tîrgu Mureș vor fi organizate mai multe formări destinate cadrelor didactice și jurnaliștilor pentru a decripta și ghida comportamentele online ale copiilor și tinerilor din comunitatea noastră. O campanie online destinată celor tineri va fi desfășurată pe întreaga durată a proiectului pentru a atrage atenția asupra consecințelor acestui fenomen nociv.