CALL NOW
0265-311727

Healthy villages

Sate Sănătoase” este un proiect care are ca scop îmbunătățirea calității vieții prin prevenție și reducerea inegalităților în domeniul sănătății, pentru locuitorii comunelor Beica de Jos, Chiheru de Jos și Petelea, jud Mureș. Obiectivele specifice ale proiectului sunt în strânsă legătură cu cele ale Programului, în sensul că va contribui la:


 

  • Îmbunătățirea serviciilor medicale pentru cei 4050 de locuitori ai comunelor Beica de Jos, Chiheru de Jos și Petelea (sat Habic), prin îmbunătățirea infrastructurii pentru servicii medicale și prin derularea de campanii de informare și prevenție

  • Creșterea accesului la servicii medicale generale și de specialitate pentru un număr de minimum 2331 de persoane din grupurile țintă principale, dintre care cel puțin 896 de etnie romă, și minimum 1060 de persoane din grupurile țintă secundare, domiciliați în comunele Beica de Jos, Chiheru de Jos și sat Habic (comuna Petelea), județul Mureș, pe durata a 18 luni de proiect

  • Creșterea capacității partenerilor proiectului UAT Beica de Jos, Asociația Divers din Târgu Mureș și Bente Aid, organizație din Norvegia de a formula politici publice în domeniul sănătății prin realizarea unui Ghid de bune practice privind dezvoltarea unui Centru medical comunitar în mediul rural.


 

În urma proiectului sunt așteptate următoarele rezultate


Servicii de sanantate

Creșterea capacității a 3 Unități Administrativ-Teritoriale (prin PP-U.A.T. Beica de Jos, alături de U.A.T.-urile colaboratoare din Chiheru de Jos și Petelea) în furnizarea de servicii de sănătate populației.

 

Echipamente medicale

Dotarea a trei cabinete medicale de familie cu echipamente medicale din comuna Beica de Jos care deservesc locuitori din comunele Beica de Jos, Chiheru de Jos și Petelea.

 

Stomatologie

Dotarea unui cabinet de stomatologie și punerea acestuia în funcțiune cu medici de specialitate

 

Ginegologie

Dotarea unui cabinet de obstetrică-ginecologie și punerea acestuia în funcțiune cu medici de specialitate

 

Ambulanțe

Achiziționarea unei ambulanțe de tip A pentru furnizarea serviciilor medicale la domiciliu.

Informare

Desfășurarea de către Asociația Divers a unor activități educative și campanii de informare privind importanța prevenției pentru o viață sănătoasă, pentru 750 copii și 2900 de adulți, din cele trei UAT vizate de proiect, dintre care 896 romi.

Activitățile vor oferi:

Campaniile de sănătate vor oferi informații și consiliere privind următoarele teme:

- prevenirea cancerelor ginecologice (cancerul de col uterin, cancerul ovarian și cancerul de endometru)

- prevenția cancerului de sân, simptome sau modificări ale sânilor

- metode contraceptive, boli cu transmitere sexuală, planificare familială

- nevoile mamelor (depresia post-natală, contracepția după naștere)

- îngrijirea noului născut (importanța alăptării, diversificarea, metode de acordare a primului ajutor)

- sănătatea dentară

- consumul excesiv de tutun și alcool

- educație pentru sănătate sexuală și sănătate mintală

- siguranța pe internet


 

Servicii medicale

Furnizarea de servicii medicale generale sau de specialitate către 2650 adulți și 750 de copii, dintre care 896 romi.

 

Cadre medicale

Formarea a 8 cadre medicale pe teme de specialitate medicală sau relaționare cu membrii grupurilor vulnerabile; 15 persoane formate în acordarea primului ajutor și răspuns la dezastre; 5 persoane formate ca mediatori sanitari; 2 persoane formate ca ambulanțieri; câte un cadru medical perfecționat în ginecologie și stomatologie; 7 persoane formate în îngrijirea bătrânilor la domiciliu; 1 persoană formată în îngrijire paleativă.


 

 

Proiectul AP1.13 "Sate Sănătoase" este implementat prin Apelul de proiecte Nr. 1 "Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi", program coordonat de Ministerul Sănătății și derulat în parteneriat de către Primăria Comunei Beica de Jos cu Asociația Divers și Bente Aid din Norvegia, apel finanțat în cadrul Programului "Provocări în sănătatea publică la nivel european" – Mecanismul Financiar SEE 2014-2021