CALL NOW
0265-311727

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE ASOCIAȚIA „DIVERS”, PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI https://divers.org.ro/

Dreptul dumneavoastră la intimitate și viață privată, precum și încrederea pe care ne-o acordați sunt importante pentru noi și, de aceea, prin această Politică de confidențialitate („Politica”), vă furnizăm informații importante despre modul în care Asociația “DIVERS” gestionează datele cu caracter personal pe care le colectează de la dumneavoastră sau de la entități precum procesatori de plăți sau bănci. Această Politică se aplică oricărui produs, serviciu, site sau aplicație care colectează, înregistrează, modifică, utilizează, accesează, transmite sau stochează date personale.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică și să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor dacă doriți detalii cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Vă rugăm să verificați periodic această Politică, pentru a fi la curent cu eventualele modificări / actualizări aduse acesteia.

Prin intermediul acestei Politici ne angajăm să protejăm corespunzător datele dvs. cu caracter personal și să respectăm confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm, precum și dreptul dumneavoastră la intimitate și viață privată, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

Site-ul https://divers.org.ro/ este pagina oficială a Asociației „Divers”, prin intermediul căreia informăm persoanele interesate cu privire la activitățile noastre și punem la dispoziția donatorilor / sponsorilor modalități virtuale prin care pot contribui financiar la desfășurarea proiectelor noastre. 


 

IDENTITATEA ȘI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI

În sensul Regulamentului 679/2016, operatorul este: Asociația „DIVERS”, cu sediul în loc. Târgu Mureș, str. Avram Iancu, nr. 29, jud. Mureș, înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor nr. 73/2007, CIF 22323401, cont RO48PIRB2800710681001000, deschis la Banca First Bank, Târgu Mureș, tel: 0265311727, fax: 0372897268, e-mail: office@divers.org.ro, reprezentată prin Koreck Maria Magdalena, având funcția de Președinte.


 

DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Asociația „DIVERS” a desemnat un Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal - DPO, care poate fi contactat folosind datele din preambul.


 

SCOPURILE ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI https://divers.org.ro/

Site-ul https://divers.org.ro/ este un site de prezentare, în care interacțiunile directe cu vizitatorii sunt limitate la strictul necesar sub aspectul prelucrării datelor cu caracter personal.

Datele personale sunt prelucrate pentru navigarea pe site, pentru comunicarea cu noi, pentru înscrierea ca voluntar sau pentru participarea la sesiunile de recrutare de personal, precum și pentru donații.

 

Donații din impozite pe venitul personal al persoanelor

Cei interesați pot redirecționa 3,5% din impozitul pe venitul personal, completând acest formular. Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu prevederile documentului „TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE FORMULAR230.RO”.


 

Donații recurente

În cazul în care doriți să donați periodic / recurent, punem la dispoziția dvs. posibilitatea de a efectua plățile prin intermediul NETOPIA Payments, iar datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu prevederile următoarelor documente ale operatorului: „Politica privind confidențialitatea și prelucrarea datelor personale” și „Termeni și Condiții Generale”.


 

Donații prin PayPal

În cazul în care alegeți să donați folosind metoda PayPal, folosind linkul pus la dispoziție pe site-ul nostru, datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu prevederile următoarelor documente ale operatorului: „Privacy” și „Legal Agreements for PayPal Services”.


 

Donații din cont bancar

În cazul în care alegeți să donați din contul dvs. bancar, fie prin transfer bancar online, fie direct de la ghișeul băncii, datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile fiecărui operator bancar în parte.


 

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile art. 1.011 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, donațiile financiare constituie dar manual, reprezintă un contract real (nu necesită încheierea unui act în formă autentică / scrisă), în care tradițiunea (predarea efectivă și reală / materială a bunului dăruit) este reprezentată de transferul efectiv al sumelor de bani în contul donatarului (primitorului).

În sens GDPR, prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se face în baza art. 6, alin. 1, lit. b) („prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;”) și c) („prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;”).

Datele dvs. cu caracter personal prelucrate în scop de marketing, pentru furnizarea de informații cu privire la proiectele și activitățile noastre care ar putea prezenta interes pentru dvs., le prelucrăm numai cu acordul dvs., în baza art. 6, alin. 1, lit. a) GDPR și încetăm prelucrarea acestora în momentul în care vă exercitați dreptul de retragere a consimțământului.


 

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Prelucrăm datele personale colectate în următoarele situații:

 • Când primiți prin sms, e-mail sau telefon o informare despre proiectele, evenimentele și activitățile organizate de noi;

 • Când comunicați cu noi prin intermediul portalurilor multimedia și / sau a rețelelor sociale;

 • Când comunicați cu noi prin telefon, fax, e-mail, mesagerie vocală, mesagerie text (SMS), mesagerie imagine (MMS), mesagerie video sau mesagerie instant;

 • Când ne trimiteți orice fel de adresă;

 • Când faceți donații în conturile noastre (direct sau prin intermediari).

În cazul în care vom publica anunțuri de recrutare pe website și vom primi candidaturi de la persoane interesate, vom prelucra datele personale furnizate (e.g., nume, prenume, date de contact, date incluse în CV și alte documente relevante) în scopul desfășurării procesului de recrutare. Mai multe detalii relevante pentru procesul de recrutare vor fi puse la dispoziție printr-o notă de informare separată.

Site-ul nostru colectează anumite informații în mod automat și le stochează în fișiere log. Informațiile pot include adresele protocolului de internet (IP), regiunea sau locația generală unde computerul sau dispozitivul utilizatorului accesează internetul, tipul browser-ului, sistemul de operare și alte informații de utilizare privind utilizarea site-ului web, inclusiv un istoric al paginilor vizualizate.


 

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În anumite situații poate fi necesar să dezvăluim date personale către anumite categorii de terți, cum sunt furnizorii noștri parteneri sau autoritățile publice care sunt competente să ne solicite accesul la date.

Vom putea dezvălui anumite date personale ale persoanelor vizate cu următorii terți:

 • furnizori de servicii și mentenanță IT (furnizorii de sisteme de tehnologia informației și suport, inclusiv arhivarea emailurilor, furnizorii de telecomunicații, serviciile de back-up și recuperare în caz de dezastru și securitate cibernetică);

 • consultanți externi (avocați, contabili, auditori etc.).


 

TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL CĂTRE O ȚARĂ TERȚĂ SAU O ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ

Nu transferăm datele dvs. personale către o țară terță sau o organizație internațională.


 

STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Stocăm datele dvs. cu caracter personal conform legislației naționale în vigoare.


 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

În sensul Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date vă facem cunoscute drepturile dvs.:

 • Dreptul la informare - puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;

 • Dreptul la acces - puteți cere acces la datele dvs. personale;

 • Dreptul la rectificare - puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - puteți obține ștergerea datelor, printr-un act de voință, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

 • Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

 • Dreptul la opoziție - puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

 • Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., îl puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

 • Dreptul de a nu face obiectul unei prelucrări automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.


 

FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Furnizarea datelor dvs. personale este obligatorie pentru efectuarea donațiilor prin metode virtuale. De asemenea, este obligatorie furnizarea de date personale pentru încheierea contractelor individuale de muncă sau a contractelor de voluntariat, în condițiile legii.

Nu este obligatorie furnizarea de date personale pentru prelucrare în scop de marketing.


 

SURSA DIN CARE PROVIN DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele personale prelucrate pentru îndeplinirea scopurilor precizate anterior provin de la dvs., de la partenerii noștri (cum ar fi procesatori de plăți), sau de la intermediarii dvs. (cum ar fi banca la care ați deschis contul din care efectuați transferul sumelor pe care doriți să le donați).


 

PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT INCLUZÂND CREAREA DE PROFILURI

Datele personale colectate pentru atingerea scopurilor sus amintite nu sunt prelucrate printr-un proces decizional automatizat și nici pentru crearea de profiluri.


 

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ÎN ALTE SCOPURI

Nu prelucrăm datele personale în alte scopuri decât cele declarate. Prelucrarea datelor în scopuri statistice sau de arhivare în interes public, dacă este cazul, se va face după anonimizarea acestora.


 

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ALE MINORILOR CU VÂRSTA DE SUB 16 ANI

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această Politică se referă la persoane care au cel puțin 16 ani. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la minorii care nu au împlinit această vârstă în absența consimțământului părinților/reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta de îndată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus și nu există acordul părinților/reprezentanților legali.


 

SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR

Asociația evaluează și actualizează în mod constant măsurile de securitate implementate pentru a se asigura că acestea sunt specifice și adecvate pentru a proteja drepturile şi libertățile persoanelor fizice. În acest sens, Asociația implementează cele mai noi soluții tehnice, inclusiv hardware și software pentru menținerea nivelului de securitate la un nivel adecvat care să nu permită materializarea unei breșe de securitate. Totodată, Asociația desfășoară periodic sesiuni de pregătire și instruire cu personalul care desfășoară activităţi ce presupun prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.


 

DATELE DE CONTACT ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care considerați că datele dvs. cu caracter personal nu au fost prelucrate de operator în conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016, vă puteți adresa cu o plângere la ANSPDCP: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, România, Email: anspdcp@dataprotection.ro, dpo@dataprotection.ro, Telefon fix: +40.318.059.211, +40.318.059.212.


 

MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ

Prezenta Politică de Confidențialitate poate suferi modificări și poate fi actualizată de către Asociație, după cum va fi necesar. Politica de confidențialitate va fi publicată în cadrul website-ului în forma cea mai recentă a acesteia.

Vă rugăm să verificați periodic secțiunea Politica de Confidențialitate pentru a fi informați cu privire la aceste posibile modificări.